Historia

Copyright © Fårö Hembygdsförening 


Historia

2007

År 2007 donerade Barbro och Hugo Karlsson hela den omfattande samlingen av föremål och fotografier från Mölnor museum till Fårö hembygdsförening. Materialet från Mölnor museum bildar tillsammans med Hembygdsföreningens egna samlingar en god grund för ett kulturhistoriskt museum på Fårö.

Den gedigna fotosamlingen från Mölnor museum var av stor betydelse för det stora forskningsprojekt som mellan åren 1994 och 2007 genomfördes av Fårö bokkommitté.

Forskningsprojektet har resulterat i tre fantastiska böcker om Fårö och Fåröborna, samtliga utgivna på Fårö Hembygdsförenings förlag: FårÖ Den egensinniga ön (2001), FårÖ Bebyggt land (2004) och FårÖ Människorna på ön (2007). Läs mer om böckerna under fliken Publikationer.

  Ett omfattande digitaliseringsarbete av alla foton genomförs kontinuerligt av Lasse Kallander och Bildkommittén arbetar med att identifiera bilderna.

Ett blivande kulturcentrum

Förundersökning 2009/10

Efter donationen 2007 placerades föremålen i olika förvaringar och tankarna på ett museum tog fart. För att utreda förutsättningarna för ett Fårö Museum genomförde Föreningen en förundersökning, under ledning av Majvor Östergren, vars syfte var att undersöka förutsättningarna för att skapa ett museum på Fårö samt förutsättningarna för en långsiktig drift av detta. Resultatet av förundersökningen pekade på att intresset var stort för ett kulturhistoriskt museum och på fördelarna med en samlokalisering med Bergmancenter i den f.d. Västra skolan. 

Förstudien finansierades av Leader Gotland.

Läs Majvor Östergrens rapport om

Förundersökning Fårö Kulturhistoriska Museum

Bergmancenter stiftas 2009

Även den dåvarande styrelsen för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö, som stiftats i samband med Västra skolans nedläggning 2009, med bl.a. Ingvar Carlsson i spetsen, var positiva till en samlokalisering då man, precis som förundersökningen pekat på, såg vikten av en samlokalisering av ett Fårö Museum med Bergmancenter. Detta för att understryka de starka banden mellan Ingmar Bergman och Fårö och dess invånare.

2010

Det första samordnade projektet blev att gemensamt hålla lokalerna öppna under Fårönatta den 18 september 2010.

2011

Samarbetet fördjupades under hösten och vintern 2010/11 och under våren 2011 hände mycket i den gamla skolan. Den 1 april övertog Stiftelsen Bergmancenter på Fårö ansvaret för byggnaden från Region Gotland och redan den 2 april genomfördes rivningsarbeten i korridoren för att förbereda den för uppbyggnaden av utställningen Fårö - Ingmar Bergmans filmiska landskap som skulle invigas den 26 juni.

Arbetena intensifierades under maj och juni och utställningen invigdes den 26 juni som planerat.

Utställningen under sommaren 2011 blev en succé med närmare 3500 besökare. Utställningen var öppen från den 27 juni fram till Fårönatta den 17 september. Extra glädjande var att investeringarna betalade sig redan det första året. Överskottet användes till att rätta vissa felaktigheter i texterna och till andra förbättringar inför 2012-års säsong.

Fårö Museum och Bergmancenter erhöll även medel från Leader Gotland för att bygga upp ett gemensamt Bibliotek som skulle innehålla litteratur om Fårö och Ingmar Bergman. Biblioteket skulle även innehålla våra fantastiska fotosamlingar. Detta projekt drevs av Majvor Östergren och Gunilla Brogren för Fårö hembygdsförening och Elisabeth Edlund för Bergmancenter. Biblioteket planerades att ligga i anslutning till entrén och få en egen ingång.

2012

Under Kerstin Blombergs och Johan Aronssons ledning och med stöd av Eva Lamby byggdes under våren 2012 de nya utställningarna kring den gamla affärsdisken med tillbehör från Mölnor museum. Barbros bode med en vuxendel med information och intervjuer om dåtida och nutida affärsväsende på Fårö samt en barndel, Barnens bode, där barnen kunde få uppleva kulturhistorien genom leken med disk och varor i "barnstorlek". Invigningen av Barbros bode och Barnens bode ägde rum den 16 juni 2012.

Utställningen om Fårö och Ingmar Bergman var öppen lördagar och söndagar mellan 5 maj och 3 juni och därefter dagligen från 9 juni till Fårönatta 15 september. Från den 16 juni var även utställningarna Barbros bode och Salongen öppna. När vi summerade sommaren 2012 kunde vi konstatera att utställningen setts av drygt 5000 personer.

Ombyggnation av Centret

Hösten 2012 övertog Fårö Utveckling AB, FUAB, fastigheten från Bergmancenter och mellan november 2012 och juni 2013 genomfördes en ombyggnation. Arbetena utfördes av Byggnadshyttan och genomfördes för att fräscha upp lokalerna både interiört och exteriört men kanske framförallt för att anpassa dem för de nya verksamheterna samt för en säkerställd tillgänglighet. Samtidigt sågs vatten/avlopp-, el-, ventilation- och värmesystemen över och renoverades/byttes.

2013

2013 iordningställdes det utrymme som inrymde vår utställning "De sökte lyckan långt hemifrån". Återigen ansvarade Kerstin Blomberg, Johan Aronsson och Eva Lamby för produktionen. Utställningen handlade om emigrationen från Fårö i slutet av 1800- och i början av 1900-tal. Under denna tid utvandrade var femte Fåröbo!

Samtidigt återuppbyggde vi och Bergmancenter de övriga utställningarna: den gemensamma utställningen "Fårö- Ingmar Bergmans filmiska landskap"; Bergmans möte med Fårö och Fåröborna (som fått en ny indelning eftersom korridoren förändrats vid ombyggnationen), samt Bergmancenters "Salongen" och den nya "Laterna Magica"; en videoinstallation i vilken man kan "vandra runt" i några av Bergmans filmer.

Även vårt gemensamma Bibliotek byggdes upp och inrymmer både Gotlandica, inklusive en stor samling av böcker med Fåröanknytning, och Bergmaniana. Biblioteket är ett referensbibliotek där litteraturen studeras på plats. Det finns även databaser med innehåll om Ingmar Bergman och Fårö.

Invigning av de "nya" lokalerna

Måndagen den 24 juni 2013 så invigdes det ombyggda kulturcentret.

Utställningarna var öppna från invigningen den 24 juni till söndagen den 22 september. Bara under Fårönatta hade vi 300 gäster i utställningarna! När vi räknat samman årets besökare stod det klart att vi med råge överstigit 2012 års besök, nästan 10 000 gäster såg våra utställningar under 2013!

Kungabesöket 7 september 2013

Vi måste ju även nämna att vårt kungapar besökte oss den 7 september under sin Eriksgata genom Sverige. Vi var mycket stolta över att de valde att avsätta lite av den korta och hårt komprimerade tid som de spenderade på Gotland denna fantastiska sensommardag.

2014

2014 blev ett mellanår då varken vi eller Bergmancenter producerade någon ny utställning. Men med tanke på allt innehåll i de befintliga utställningarna så rekommenderade vi att man såg om dem, det finns alltid något nytt att ta till sig, något som man inte såg förra gången.

Nytt för detta år var också att Café Smultronstället höll öppet under hela säsongen vilket var väldigt glädjande. Många passade på att ta en paus och köpa en kopp kaffe och ett bakverk och sitta ner på Terrassen och njuta av den makalösa utsikten bort mot Hammarsudden där Ingmar Bergman levde sitt liv som Fårögubbe och där två av de odödliga filmerna såg världens ljus. Tittade man lite snett åt höger, alltså mot söder, så kunde man se kyrktornet på Fårö kyrka där Bergman vilar för evigt, precis som alla de Fårögubbar som han såg upp till och kände sådan tillhörighet med. Cirkeln är sluten! 

2015

Styrelsen beslutade att Fårö Museums utställningar "Barbros Bode" och "De sökte lyckan långt hemifrån" skulle kvarstå även under säsongen 2015.

2015/2016

Efter långa och fruktlösa förhandlingar om ett samarbetsavtal mellan Fårö Hembygdsförening/Fårö Museum och Bergmancenter så beslutade styrelsen i slutet av 2015 att avsluta samarbetet med Bergmancenter.


Vi beslutade även att kvarstanna i byggnaden men med en egen ingång. Styrelsen bedömde att det enda realistiska alternativet till att uthålligt kunna driva ett Fårö Museum är att finnas kvar i den f.d. Västra skolan. Läget och lokalerna erbjuder det absolut bästa vad gäller möjligheterna för oss att driva en egen verksamhet.


Det innebar bland annat att en vägg skulle sättas upp i slutet av korridoren och att en ny reception för Fårö Museum skulle byggas. Detta gav vår hyresvärd FUAB klartecken till och väggen byggdes upp och målades under januari och februari 2016.


Beslutet ställde och ställer framöver stora krav på att vi tillsammans arbetar för att detta skall vara möjligt. Vi behöver mycket hjälp med byggnationer och med att bemanna vår Reception.


Under sommaren 2016 bemannades Receptionen av 16 frivilliga medlemmar som helt ideellt på ett fantastiskt sätt ställde upp för vår förening. Styrelsen är mycket tacksam för Ert stöd!


Utställningar 2016

Vi erbjöd två utställningar förutom vår basutställning Barbros Bode som utgör en del av Receptionen.

I utställningen Fårö & Konsten berättade vi om ett 10-tal olika konstnärer och författare som alla på olika sätt inspirerats av Fårös kultur och natur. Vi visade konst av Stig Alyhr och Sven Rybin, konst och skulpturer av Sune Engström och sonen Kaj Engström, vävarbeten av eva Ek Schaeffer, glasskulpturer av Eva Darpö pch träsniderier av Ströms-Viktor Olsson (bilden nedan tv). Det fanns även ett hörn där författarna Elisabet Hermodsson, Ture Eriksson och Gustav Öberg presenterades i ord och ton. Utställningen hade producerats av Agneta Söderdahl, Gunilla Brogren och Kaj Engström med stöd av snickaren Evert Fagerberg.


I utställningen Fårö & Världen berättade vi om 170 år av migration från och till Fårö. Från de första Fåröborna som lämnade Fårö för att söka lyckan i fjärran länder under 1800-talet via de baltiska flyktingarna som kom med båt under andra världskrigets slutskede och de irakiska kurderna som, även de, kom med båt på 1990-talet fram till dagens fliktingsituation med asylsökande från bl.a. Afganistan och Sudan. Mitt i rummet låg den flyktingbåt som Hembygdsföreningen har i sin ägo (bilden ovan th). I den fanns bl.a. koffertar som varit med olika personer på resan över havet. Utställningen hade producerats av Kerstin Blomberg, Eva Lamby, Johan Aronsson och Tonny Westerberg.

När vi invigde utställningarna den 4 juni så hade vi den stora äran att gästas av en av de baltiska flyktingarna, Iti Sild, som var vår invigningstalare. Bandet klipptes sedan av Madeleine Ahlberg.


När vi räknade samman vår första egna säsong så fann vi att vi haft nästan 2500 betalande besökare och om man räknade med invigning, alla barn som gått in gratis och alla de som kommit på olika föreläsningar och visningar så kom vi upp i närmare 3000! Förutom entreer har vi sålt egna och andras produkter och all försäljning har gett en god inkomst att investera i kommande produktioner för att visa och berätta om vår unika kulturhistoria.


Läs en resume över utställningen Fårö & Världen

2017

En ny utställning om historia och arkeologi på Fårö sattes upp och den invigdes lördagen den 6 maj.


Läs om uppbyggnaden av utställningen


I utställningen Fårö - en tidsresa får man följa Fårö under 4000 år. Det är en resa i tiden. Från de första människorna som bosatte sig på Fårö på stenåldern – genom vikingatid och medeltid – fram till idag. Vi lyfter fram den vikingatida kvinnan från Vinor med sitt Fårökors av silver. Och Per, den medeltida fiskaren och bonden från Langhammars. Och – inte minst – en kär återvändare! Den vikingatida silverskatten från Broa som kommer tillbaka till Fårö efter 139 år.


Läs om Invigningen den 6 maj 2017


I Receptionen sattes även en ny miniutställning upp. I den fick man möta mästerskytten Erik Hammarström som år 1949 erövrade Kungakannan vid en tävling i Uppsala.


Ett trettiotal volontärer ställde frikostigt upp och bemannade Receptionen och vi riktar ett stort tack till alla som gör det möjligt för oss att visa vårt kulturarv. I början av augusti fick vi med stöd av Arbetsförmedlingen möjlighet att anställa Ronnie G Lundin som ansvarig för bemanning och drift av Museet. Detta har varit mycket värdefullt för oss.


På Majvor Östergrens initiativ så skapades en tävling under namnet Besöksplatser i landskapet som en koppling till utställningen Fårö - En tidsresa. I tävlingen så köpte man ett formulär med karta och beskrivning över tjugofyra utvalda platser i Fårö-landskapet. På varje plats hittade man information om platsen samt det lösenord som skulle skrivas in i formuläret. Det fanns tolv lättare och tolv svårare platser att hitta till. Inlämnat och rätt ifyllt formulär deltog efter säsongsstängningen i utlottning vilken ägde rum tisdagen den 3 oktober 2017. Fyra lammskinn, två i den lätta rundan och två i den svåra rundan, lottades ut. Dragningen gjordes i Fårö Museum av Majvor Östergren, Johan Aronsson och Ronnie G Lundin och utföll så här:

Lätta rundan första pris: Eva Dahlberg, Stockholm

Lätta rundan andra pris: Börje Annerhult, Fårö

Svåra rundan första pris: Lilleba Boltzius, Fårö

Svåra rundan andra pris: Ann-Marie Hellström, Fårö


Museet var öppet från 6 maj till 1 oktober och utställningarna sågs av drygt 5500 besökare. Under åren 2015-2017 har våra utställningar setts av gäster från ett 40-tal länder. Vår gästbok är fylld med uppskattande ord vilket är väldigt roligt!

2018

Årets säsong inleddes torsdagen den 3 maj kl 12.00. För året iordningsställde vi två nya miniutställningar i Receptionen. Den ena knöt an till temat Ingmar Bergman 100 år. Här lyfte vi fram den fantastiska boken Fårö och Ingmar Bergman - Ett möte i vilken vi berättar om Fåröbon Ingmar Bergman. I boken möter man Bergman på ett sätt som inte är känt för särskilt många. Den andra miniutställningen handlade om Fåröfärjor genom tiderna. Man kunde läsa om denna livsnerv för oss Fåröbor och se en modell av den första godsfärjan som seglades över sundet.


5 juni 2018 blev en högtidsdag på Fårö museum då Vinorkvinnan kom hem igen efter 80 års bortavaro.


Vid Höstfesten den 2 november så genomfördes dragningen i årets Besöksplatstävling. Vinnare i den långa rundan blev Claes Grafström, Stockholm och Nils Schönström, Kalmar och i den korta rundan vann Lars Burstedt, Uppsala och Annika Kihlgren, Örebro.


Museet var öppet från 3 maj till 30 september och när vi summerade  säsongen 2018 så konstaterade vi att drygt 5000 personer från 56 olika länder har besökt oss. Ett fantastiskt resultat!


Tack till alla som på olika sätt gjort och fortsatt gör det möjligt för oss att visa och berätta om vår kulturhistoria!

2019

Under 2019 så gjordes inga nya utställningar utan vår stora utställning Fårö - En tidsresa samt miniutställningarna om Fårö-färjorna och Erik Hammarström kvarstod. Museet höll öppet från 2 maj till 29 september och besöktes i år av drygt 5500 besökare, och precis som i fjol, från ett stort antal länder.


I vår besöksplatstävling så drogs vinnarna vid Höstfesten den 1 november och för året så vann Erica och Staffan Strid från Gävle i den långa rundan och i den korta rundan vann Ingrid Ekedahl från Väte.


Vid Höstfesten så avtackades även Ronnie G Lundin som nu slutar som ansvarig för museet och dess bemanning. Vi passade även på att särskilt tacka de som varit flitigast i att ställa upp och bemanna museet. Lena och Arne Korp, Britt och Yngve Ohlsson, Anna Gabrielsson, Eva Lamby och Eva Dalquist tackades med presentkort på julbord vid Fårö Kursgård.

Stöd oss!

Att bygga upp och långsiktigt driva Fårö Museum kräver en stor insats av många, både vad gäller byggnationer och drift, och alla frivilliga insatser mottages tacksamt.

Enkäten som förstudien för ett kulturhistoriskt museum innehöll gav ett tydligt svar på frågan om ett museum behövs på Fårö. 91,5 % av de som svarade (ca 180 personer, vilket är ca 40 % av åretruntfåröbor över 18 år) var positiva och 77 % svarade "Ja" eller "Kanske" på frågan om de kunde tänka sig att jobba ideellt i Fårö Museum.

Alla insatser behövs, stora som små, fysiska som ekonomiska, och är mycket välkomna!

2011                                               2013