Invigning av Bergmancenters och Fårö Museums nya lokaler den 24 juni

Efter tal av Bergmancenters ordförande Kerstin Brunnberg, FUABs ordförande Lennart Lindgren, Fårö hembygdsförenings ordförande Agneta Söderdahl, Regionrådet Hanna Westerén, Landshövding Cecilia Schelin Seidegård och Ingmar Bergmans barnbarn Halfdan Ullman Töndel så klippte Harriet Andersson det blågula bandet och förklarade det kulturella centret invigt.

I programmet hade även sånger framförts. Agneta Söderdahl och Johan Aronsson sjöng Elisabeth Hermodssons vackra "Visa till Fårö"

och barn från Fårö Förskola och Fritids "Idas sommarvisa" och "Käutaveisu" till Ylva Sercks gitarrackompanjemang.

De ca 500 gästerna gick sedan in för att ta del av utställningar, bibliotek och café.