Arbetsdag 2 april - Rivning och röjning i korridoren på FM/BC

 Sex personer samlades och hjälptes åt att riva och röja i korridoren. Tack till Allan Broman, Ragnar Aronsson, Berne Svensson, Monica Kahlström, Anders Ruthström och Johan Aronsson vars hjälp gjorde att det endast tog tre timmar att göra jobbet. Tack även till Bosse Broman för lån av traktor och vagn. I korridoren skall vår gemensamma utställning byggas upp under våren för att invigas i Bergmanveckan.

   

Allan Broman, Ragnar Aronsson och Berne Svensson

  

Anders Ruthström, Monica Kahlström

 

Före rivning och efter