Invigningen 

Söndagen den 26 juni invigdes utställningen Fårö – Ingmar Bergmans filmiska landskap i den f.d. skolan på Fårö.

 Åke Svensson  Folkhav

Drygt 200 intresserade, både fastboende och sommargäster, hade sökt sig till det blivande kulturcentret, Bergmancenter på Fårö och Fårö Museum, för att delta i invigningen. Klockan 15 inledde Bergmancenters verksamhetsledare Jannike Åhlund, utställningens konstnärligt ansvarige Elisabet Edlund och Fårö hembygdsförenings sekreterare Johan Aronsson med korta tal för respektive organisation och därefter invigningstalade regionstyrelsens ordförande Åke Svensson. I sitt tal berörde Åke Svensson vikten av lokalt samarbete och de ideella krafter som bor i alla eldsjälar som finns runt om i vårt samhälle. Han berörde också de viktiga uppgifter som Bergmancenter och Fårö Museum har i att på olika sätt bevara och göra åtkomligt för alla det världsvida såväl som det lokala kulturarvet som Ingmar Bergman och Fårö utgör. Bergmancenters ursprung finns i Bergmanveckan, som för åttonde året just genomförts, och skall bli den publika besöksplatsen runt Sveriges mest framstående filmkonstnär. Fårö Museum etableras för att förvalta det kulturarv av föremål och fotografier som Fårö hembygdsförening erhöll som donation från makarna Barbro och Hugo Karlsson år 2007. Som ett första steg mot denna kulturmötesplats har de båda organisationerna gemensamt, och mestadels med frivilliga, lokala krafter, under vintern och våren 2010/2011 färdigställt ovan nämnda utställning. Utställningen beskriver Ingmar Bergmans möte med Fårö och hur han använt Fårölandskapet som berättarkomponent i de sju filmer han gjorde på Fårö.

       

Siri Werkelin, Ingmar Bergmans hushållerska och mångåriga vän, gjorde oss den stora äran att besöka invigningen. På bilden ovan t.h. i samtal med Jannike Åhlund.

Utställningen gestaltar också hur fåröborna tog emot Ingmar Bergman och hans filmteam, deltog i hans skapande och i hans vardag och bidrog till att göra Fårö till Bergmans hem på jorden. Utställningen är öppen dagligen mellan klockan 12 och 18 fram till och med söndagen den 14 augusti.

    

T.v. Receptionen/Shoppen där försäljningen av Hembygdsföreningens böcker och Bergmancentrets DVD med Fårödokument -69 är i full gång. T.h. Utställningen fylld med intresserade besökare.

I skolans gamla matsal finns fotoutställningen "Fåröprofiler" som elever vid Fotolinjen vid Hemse folkhögskola skapat som ett projekt i deras utbildning. Projektet har handlat om att fånga Fåröfolk i deras egen miljö och knyter an till Ingmar Bergmans Fårödokument i vilka han skildrade livet och människorna på Fårö.