Utställningar

Copyright © Fårö Hembygdsförening 


Utställningar

Barbros Bode

Vårt museums "urkund" Barbros Bode utgör en miniutställning av handelsföremål i  Receptionen. På så sätt blir utställningen en levande del av vårt museum som bidrar till en trevlig atmosfär i vår Reception och shop. Barbros Bode (bode är affär på Fåröiskå) skapades av Kerstin Blomberg och Eva Lammby som vår första utställning 2011. Föremålen har hämtats ur den digra samling som Barbro och Hugo Karlsson skänkte till oss 2007. Donationen blev startskottet för Fårö Museum.

Fårö - En tidsresa

Utställningen handlar om historia och arkeologi på Fårö. Här får man följa Fårö under 4000 år. Det blir en resa i tiden. Från de första människorna som bosatte sig på Fårö på stenåldern – genom vikingatid och medeltid – fram till idag. Vi lyfter fram den vikingatida kvinnan från Vinor med sitt Fårökors av silver. Och Per, den medeltida fiskaren och bonden från Langhammars. Och – inte minst – en kär återvändare! Den vikingatida silverskatten från Broa som kommit tillbaka till Fårö efter 139 år.

Fåröfärjor

Miniutställning om Fåröfärjor genom tiderna. Läs om denna livsnerv för oss Fåröbor och se en modell av den första godsfärjan som seglades över sundet.

Erik Hammarström och Kungakannan

Möt den legendariske Fårö-skytten Erik Hammarström som erövrade Kungakannan vid riksskyttetävlingen i Uppsala år 1949. Läs Osborne Nyströms ögonblicksskildring från händelsen.


Foton nedan tagna av Hans Blomberg 1988.

Stöd oss!

Att bygga upp och långsiktigt driva ett Fårö Museum kräver en stor insats av många, både vad gäller byggnationer och drift, och alla frivilliga insatser mottages tacksamt.