Kontakt

Copyright © Fårö Hembygdsförening 

Ordförande

Yngve Ohlsson - telefon 070-673 34 81


Vice ordförande

Tage Olsson - 070-228 85 85

  • Kontaktperson för Sjöräddningsmuseet
  • Kontaktperson för Nantens hus & kvarn


Sekreterare

Inger Söderdahl - telefon 070-776 24 67


Kassör

Mårten Gustafson- telefon 076-320 26 74


Ledamot

Andrers Ruthström - 070-776 24 67

  • Kontaktperson för Bygglaget
  • Kontaktperson för Vårdkasen


Ledamot

Lasse Broman - telefon 070-651 35 62


Ledamot

Lars Kruthof - telefon 076-3625664


Museigruppen

Britt Ohlsson - telefon 070-3987210


FårÖ Publiceringsfond

Lennart Edlund - telefon 070-7954308 / lennart.edlund@hotmail.com