Kontakt

Styrelsen

Ordförande

Yngve Ohlsson - telefon 070-673 34 81


Vice ordförande

Anders Ruthström - telefon 070-680 88 18

  • Kontaktperson för Byggarlaget
  • Kontaktperson för Vårdkasen


Sekreterare

Inger Söderdahl - telefon 070-776 24 67


Kassör

Carina Jansson - telefon 070-413 25 10


Ledamot

Tage Olsson - telefon 070-228 85 85


Ledamot

Lasse Broman - telefon 070-651 35 62


Ledamot

Lars Kruthof - telefon 076-3625664


Museigruppen

Britt Ohlsson - telefon 070-3987210


FårÖ Publiceringsfond

Lennart Edlund - telefon 070-7954308 / lennart.edlund@hotmail.com