Historia

Copyright © Fårö Hembygdsförening 

Fårö Hembygdsförening

Historia

År 1942 bjöd Allmänna Arvsfonden ut en av Fårös väderkvarnar, den så kallade Nantens kvarn, vid Butlex till försäljning. Troget återkommande sommargäster vid Lassor pensionat samlade då ihop inköpssumman, bildade Fårö Hembygdsförening, förvärvade kvarnen och lät restaurera den.

Intresset för föreningen sjönk relativt snabbt, varför den förde en tynande tillvaro fram till 28 juli 1967 då en omstart skedde. Denna omstart föranleddes av att den gamla livräddningsbåten som varit stationerad på Skärsände livräddningsstation på Fårö mellan åren 1891 och 1943 blivit till salu. Båten var vid det här laget ombyggd till fritidsbåt och låg nu upplagd i Öregrund, närmast som ett vrak. Föreningen köpte båten och förde hem den till Fårö. Fåröborna renoverade den till originalskick och placerade den vid Fitagarda invid Ekeviken i en nyuppförd kopia av det gamla båthuset. Där inrättades ett sjöräddningsmuseum med båten som främsta attraktion.

Föreningens medlemsantal har stadigt vuxit och uppgår i dag till över 500 personer av vilka ungefär hälften är bofasta Fårö- och Fårösundsbor och resten sommarboende. Föreningen har under de år som gått förvaltat ett antal fastigheter och föremål på Fårö.

Föreningens huvudbyggnad är Mölnarve, tidigare sjukstuga, kommunalhus, sommarbostad som erhållits som gåva. Föreningen ansvarar också för den gamla Tull- och Lotsvaktstugan vid Lauter som renoverats till en ständigt öppen raststuga, och en värdefull knuttimrad Fiskebod i Jauvika fiskeläge vid Lauter. Intill Sjöräddningsmuseet har en kopia av en Käutabod från Skär uppförts där föreningen förvarar sin unika samling av säljaktredskap. Efter nyttjanderättsavtal med ägaren Bungemuseet restaurerade föreningen år 2003 Fårös kvarvarande Kyrkstallar där nu ett antal av föreningens gamla fiskebåtar från Fårö förvaras.

År 2007 erhöll föreningen som gåva samtliga föremål i det av makarna Barbro och Hugo Karlsson skapade Mölnor museum. Sedan 2011 är vårt Fårö Museum, där vi visar olika kulturhistoriska utställningar, lokaliserat i samma byggnad som Bergmancenter i den f.d. Västra skolan norr om Fårö kyrka.

En Bokkommitté arbetade under 13 år med att dokumentera Fårö och resultatet föreligger nu i form av tre böcker, utgivna på eget förlag 2001, 2004 och 2007. Vi har även givit ut andra böcker och publikationer.

Bli medlem och stöd vårt viktiga arbete att värna, bevara och visa våra fina kulturarv! Läs hur du gör under fliken Bli medlem - Stöd oss

För ytterligare information om föreningen se Fårö Hembygdsförenings stadgar.