Sjöräddningsmuseet

Copyright © Fårö Hembygdsförening 


Fårö Hembygdsförening

Sjöräddningsmuseet och Käutabode

Fest vid Sjöräddningsmuseet. Räddningsbåten Skärsände har dragits ut dagen till ära.

I det sydvästra hörnet av Ekeviken på Fårös norra sida ligger dessa museianläggningar som visas varje lördag och söndag mellan kl 13 och 16 sommartid från midsommar till slutet av augusti samt under andra tider efter överenskommelse. Se under fliken kontakt för bokning av besök.


Sjöräddningsmuseets öppettider:

Lördag och söndag 24 Juni – 27 Augusti kl. 13.00-16.00.

Entré: frivillig gåva.


Övrig tid, enligt överenskommelse med Tage Olsson på

tfn:070 228 85 85  

Sjöräddningsmuseet

Sjöräddning i organiserad form inrättades på Fårö år 1861. Anledningen var att det vid öns kust ständigt inträffade fartygsstrandningar utanför Skärsände. På nordöstra Fårö ligger nämligen ett av Östersjöns farligaste och mest förrädiska grund, Salvorev. År 1847 tillkom för att varna de sjöfarande för Fårökusten och Salvorev den 30 meter höga fyren på Fårös ostspets, Holmudden.

Sjöräddningsstationen placerades 1861 nära den plats på vilket dagens Sjöräddningsmuseum återfinns. Den utrustades med en osänkbar livräddningsbåt av en i England uppfunnen konstruktion där fartygsskrovet är fullt med luftfyllda koppartankar och dessutom försett med s.k. självlänsande ventiler. Tack vare dessa kan båten vare sig sjunka eller kantra. Den kan därför undsätta nödställda fartyg i svårt väder då inga andra båtar kan gå ut.

Båten fick en besättning bestående av 12 kontrakterade frivilliga Fåröbor. 1891 ersattes denna båt av en större, konstruerad efter samma principer men nu med 16 mans besättning. Stationen flyttades samtidigt upp till Skärsände, detta för att minska avståndet ut till det 3 km utanför udden belägna Salvorev.

Dessa båda räddningsbåtar tog under åren 1861 till 1943 iland mer än 200 skeppsbrutna.

Ovan: Båten fyllde 120 år år 2011 och sjösattes då under årets sommarfest. Befälhavaren Ingvar Söderdahl styr båten över Ekevikens vågor.

År 1943 ersattes den större roddbåten av en motordriven som placerades ute på Norsholmens gamla kalkutskeppningsplats. Livräddningsbåten från 1891 såldes och byggdes om till fiskebåt och båthuset på Skärsände blev privat sommarbostad.

1967 hade båten på nytt bytt ägare och förvandlats till nöjesbåt. Den låg i ett mycket dåligt skick upplagd i Öregrund och var till salu. Den inköptes då av Fårö hembygdsförening som under många hundra timmars ideellt arbete återställde den i det skick den hade då den lämnade Kronovarvet i Köpenhamn 1891. Den placerades nu i ett nyuppfört båthus vid Fitagarda invid Ekeviken där den kan beskådas. Anläggningen har kompletterats med diverse livräddningsmateriel och båten och samlingarna visas varje lördag och söndag mellan kl 13 och 16 sommartid från midsommar till slutet av augusti samt under andra tider efter överenskommelse.

Käutabode

Liksom fisket var säljakten tidigare ett livsviktigt näringsfång för Fåröborna. Man jagade under vintern gråsäl på yngelisarna med hjälp av harpun och klubba, men minst lika viktig var den strandnära jakten på vikaresäl under höst och förvinter. Denna jakt skedde med hjälp av slagfällor – käutagardar eller käutanät - och med speciella käutagarn (sälgarn).

Då Hembygdsföreningen äger en uppsättning av dessa idag mycket sällsynta eller rentav unika redskap har man invid Sjöräddningsmuseet samlat dessa i en rekonstruerad Käutabod – en liten vilo- och övernattningsstuga som användes vid den kustnära säljakten. Stugan är en kopia av en käutabod som står uppe i skogen på Skär och som bevarats av Bungemuseet.

Framlidne Erik W. Olsson visar några traditionella fångstredskap framför Käutaboden.

Välkomna!