Välkomna till Barbros bode hälsar producenterna Kerstin Blomberg och Johan Aronsson!

Invigning av utställningarna Barbros bode, Barnens bode och Salongen samt Skapande Verkstad

Lördagen den 16 juni invigdes äntligen Fårö Museums första utställningar, Barbros bode och Barnens bode. Utställningen Barbros bode är uppbyggd runt föremål från Barbro Karlssons Mölnor museum, kompletterad med information och intervjuer som Kerstin Blomberg gjort dels med Iris Broander och Tutta Nyström, som var med på den tiden då pengarna förvarades i en kaffepanna och strömmingen skulle levereras per cykel, och dels med dagens Fårö-handlare Gustaf Blochmann och Lotta Lantz. Samtidigt invigdes Bergmancentrets utställning Salongen som inspirerats av tre scener ur Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander där pojken Alexander (Ingmar själv) låter sig fascineras av bildernas och berättandets magi. Skapande Verkstad är en prova på-verkstad där barn och vuxna bl.a. kan få skapa egna scener och spela i en miniatyrteater. Salongen och Skapande Verkstad ingår i Bergmancenters projekt Barnet och Barndomen.

   

Invigningen inleddes med några ord av Centrets verksamhetsledare Jannike Åhlund och därefter var det Fåröbarnens tur att under ledning av Ylva Serck sjunga Idas och Pippis sommarvisor samt Käutaveisu i vilken alla drygt 200 församlade inbjöds att sjunga med.

     

Tal hölls i tur och ordning av Fårö Utveckling ABs (FUAB) ordförande Lennart Lindgren som berättade om de nyss beviljade bidragen till den välbehövliga ombyggnaden av den gamla skolan till en ändamålsenlig byggnad för Bergmancentret och Fårö Museum. Arbetena beräknas vara klara till 2013-års Bergmanvecka. Fårö hembygdsförenings ordförande Agneta Söderdahl fortsatte och hon talade om Barbro och Hugo Karlssons donation som genom många frivilliga och ideella krafter nu förvaltats och om den förundersökning vars slutsats pekade på en lokalisering tillsammans med Bergmancentret som den bästa lösningen. Kerstin Blomberg talade som producent av utställningen Barbros bode och hon tackade alla som deltagit och konstaterade att Barbro Karlsson nog skulle varit väldigt nöjd med utställningarna och då särskilt Barnens bode. Sist talade Elisabeth Edlund som ansvarig för Bergmancentrets utställning Salongen och Skapande Verkstad. Hon beskrev Bergmans möte med Fårö som den förenande länken mellan de olika utställningarna och om hur Salongen inspirerats av Ingmar Bergmans mormors våning i Uppsala, den våning som regissören själv byggde upp inledningscenen i Fanny och Alexander kring.

Så genomfördes den högtidliga invigningen. Barbros familj representerades av sonen Mikael med sina söner och det var barnbarnet Erik som fick uppdraget att klippa bandet.

Nu gavs möjlighet att bese de olika evenemangen och besökarna lät sig imponeras av allt som stod till buds i de olika utställningarna. Nedan några bilder från Barbros bode där hemkokta polkagrisar såldes och från Barnens bode där barnen omgående började leka sig in i kulturhistorien samt därunder Salongen.