Aktuellt

Copyright © Fårö Hembygdsförening 

Under hösten har en hel del blivit gjort inom hembygdsföreningen. Båtarna har kommit under tak på kursgården för underhåll och reparation. Publiceringsfonden har nominerats till Svenska designpriset för Gunillas bok, ”Fåröbor från förr”. Deltagandet på hembygdsföreningens FB-sidor har fått ett mycket stort deltagande. Skulle vara roligt om hemsidan blev lika mycket besökt, kanske ett räkneverk skulle sättas dit. Men jag klagar inte för vi får många förfrågningar av personer på vår mail: info@farohembygsforening.se och då ser man att det finns ett visst intresse även för hemsidan.

Containern är klar för inflyttning hyllorna har monterats. Nu gäller det bara att få hjälp med att sortera ut det är värt att bevara. Där hoppas vi att vi kan få hjälp bättre kunskap från annat håll t.ex. från Gotlands muséum. Det finns mycket som är dubbelt och eftersom det är gåvor till föreningen så är det ingen lätt uppgift, för allt som finns i ”Mölnarve” får vi inte plats med. 
Ett stort tack till arbetsgruppen som utförde det utmärkta arbetet!!!

 

Yngve Ohlsson

Ordf.

 DSC_0292
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0291