Aktuellt

Fårö den 27 mars 2023


Hej på Er alla!!


Vi behöver hjälp på muséet under tiden den 1 juni till och med
Fårönatta. Vi har stängt midsommarafton och midsommardagen
Muséet är öppet dagligen mellan kl 1100-1700, från 1 sept 1200-1600


Vi ca 550 medlemmar i Fårö hembygdsförening så visst måste det
finnas fler än ett tiotal medlemmar som skulle kunna ställa upp och
hjälpa till. Med detta mail kommer en lista att sändas ut med de dagar
muséet är öppet. Anmälan till Britt Ohlsson tfn:0703 987 210 mail
bohlsson90@gmail.com eller info@farohembygdsforening.se.


Vi har också andra arbeten som ska utföras under sommaren, såsom
tjärning av tak, som vi gärna gör som s.k. atingar.


Vi skall också tömma vårt bokförråd för att montera hyllor för att få
bättre plats och lättare hitta de böcker vi har i förrådet. Därefter skall
hyllor placeras ut i containern för saker som finns i huset ”Mölnarve
som skall tömmas och göras i ordning. Inför dessa uppgifter har inte
avsatt någon tid eftersom allt är väderberoende.


Till detta behöver vi också hjälp av medlemmar som gärna ställer upp.
Vi kommer att informera mer om dessa saker på hemsidan
https://farohembygdsforening.se/ under ”aktuellt”. Det kommer också
att finnas information på vår Facebooksida.


Har Ni övriga förslag är ni välkomna med dessa till mig som är
anträffbar till 95%.


Hälsningar
Yngve Ohlsson
Ordf.


info@farohembygdsforening.se
tfn: 0706 733 481

Fårö Hembygdsföreningens årsmöte hölls i Fårö Bygdegård den 26:e februari kl. 1500 där 31 medlemmar var på plats.


Ordf. Yngve Ohlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarde mötet öppnat.


Till presidium valdes Frans Brozén som ordf. och Inger Söderdahl som sekreterare. Dagordningen föredrogs och godkändes. Till att justera valdes Siv Söderdahl och Laila Persson.


Yngve redogjorde för årsberättelsen och berättade att den funnits på hemsidan tre veckor för att studeras och drog den korta versionen. Fårö Museum hade besökts av 40 nationer och är mycket uppskattat, Sjöräddningsmuséet vid Fitagarda som fått solpaneler är också välbesökt.


Lennart Edlund som ordf. i publiceringsfonden redogjorde för dess verksamhet, bl.a. om deras försäljningsställen av böcker. Han berättade också vad publiceringsfonden har för kommande uppgifter framför sig.


För ekonomin redogjorde Kassören Carina Jansson i förkortad version. Lena Korp läste revisionsberättelsen där revisionerna rekommenderade att medlemmarna skulle ge ansvarsfrihet för styrelsen år 2022. Frans ställde frågan om styrelsen kunde ges ansvarsfrihet för 2022. Församlingen svarade med ett rungande JA!!


Mötet beslöt också att stadgardna skall ses över och bli en stadga som passar för båda hembygdsföreningen och publiceringsfonden som idag har var sina stadgar. För att göra detta arbete utsågs Hans Rosengren, Lennart Edlund, Carina Jansson med Siv Söderdahl som sekreterare. Dessa har en viktigt uppgift att göra. Stadgeförslaget ska antas på två medlemsmöten, varav ett årsmöte.


Val som styrelseledamöter på två år blev följande: Carina Jansson, Lasse Broman samt Lars Kruthof. Revisorer på ett år blev Tore Karlström och Lena Korp med ersättare Ragnar Aronsson. Valberedning på ett år blev Hans Rosengren sammankallande, John Lofthus och Lisa Kalström.


Lars som arbetar på Gotlans muséum hade med några gamla typer av instrument som han byggt själv, bl.a. två ovanliga harpor. Han berättade att musikinstrument hade använts i många tusen år. En av harporna kallades om jag minns rätt för tagelharpa därför att strängarna var tvinnat tagel från hingstar. Den formen av stränginstrument hade ingen hals utan en urtagen fyrkant som man sticker upp handnen i för att sträcka strängarna med fingrarna. Harpan läsr ha funnits före 1000-talet. Den andra harpan var en så kallade Moraharpa som man har hittat delar av på Gotland och som var gjord på 1100 talet. Den såg mer som en nyckelharpa. Lars spelade på båda instrumenten. Tack Lars för en mycket givande stund som avslutning.


Avslutning kaffe med semlor.

Lars med tagelharpan och Moraharpan.


Text och Foto


Yngve Ohlsson
Fårö

Nytt tak på "Kölnan"

- med gammal teknik.


Kölnan vid Fårö kyrka har fått sig ett lyft. Ett glatt gäng från Fårö Hembygdsförening har lagt om det gamla taket med tidsenliga metoder. 


Arbetet är ett samarbete mellan Församlingen, Röda korset och Hembygdsföreningen. 


Tack alla för er insats!

IMG-5103
IMG-5104
IMG-5102

Båtmuséet har fått solceller


I tider som dessa, när elräkningar stiger mot höjden – är vi så stolta att vårt båtmuseum har fått solceller på taket.


Ett stort tack till Tage Olsson och medhjälpare för er insats. 


IMG_0991
IMG_0992
IMG_0993

Containern på plats!

Under förmiddagen, den 27 mars 2022, kom äntligen containern på plats.


Peter Larsson med maskiner kom till Yngves parkering kl 08.20 med lastare och traktor med släp. Medarbetarna var ombedda att komma vid strax före 0900. Då var containern redan på vagnen. När alla var samlade blev vi åtta man ”starka”. Vi fick en kaffepaus och pratstund vilket blev en trevlig början på dagen. Sen var det dags för avfärd till Mölnarve med den stora lasten för att få den på plats.
Vi blev förvånade hur enkelt det var för de båda entreprenörerna att få containern på plats. Från parkeringen tills containern stod på plats tog det max en timma.

Ett stort tack till alla som ställde upp.

Yngve Ohlsson
Ordf.

DSC_0079
DSC_0065
DSC_0067
DSC_0069
DSC_0071
DSC_0073
DSC_0075

Snöplogen vid Alnäsa 

Nu har renoveringen kommit igång av den äldre snöplogen vid Alnäsa.

Lasse Broman, Anders Ruthström och Tage Olsson har sen 2001 arbetat med en kopia av den ursprungliga snöröjaren. 


Tack till Anders Ahlberg för virket du skänkt föreningen. 


251874118_1055577458590442_7528604051506135792_n
251169197_1122026071665334_681353546456856097_n
252934454_555934452142255_3717198380147424520_n

Fakta:

På vintern hade bönderna skyldighet att hålla vägen öppen och därvid svara för erforderlig snöplogning och snöskottning. Fårö var indelat i 11 olika ploglag enligt kungörelse från landsarkivet i Visby år 1911. Varje sådant bestod av ett visst antal angränsande gårdar. Laget hade en viss bestämd sträcka att snöröja. Varje ploglag hade en egen snöplog som det kunde krävas upp till 8-10 hästar att köra. Snöplogen är en kopia av den år 1941 byggda snöplog som tillhörde Alnäsa ploglag som var ploglag nummer sju på Fårö. Laget bestod av gårdarna i Alnäsa grannlag. Det skulle svara för plogningen på c:a 797 meter av denna väg vilket innebar att man skulle ploga från avtagsvägen in till gårdarna fram till Nystugu åker invid Bygdegården. När Vägverket övertagit snöröjningen blev plogen liggande kvar här på sin ursprungliga plats


70 år efter flykten över havet

- minnesplats uppfört på Fårö kyrkogård. 


Andra världskriget tog hårt på det baltiska folket. Så illa att många inte såg någon annan utväg än att smyga ut till havs för att ta sig till friheten - Sverige. Resan var tuff, och människor fick sätta livet till innan de ens hann komma i land.


Många av dessa båtar tog sig till Gotland, och till Fårö. 


Under Onsdagen den 22 juli invigdes en minnesplats på Fårö Kyrkogård. Här kunde vi höra Kerstin Blomberg berätta om några av dessa människors öde, som hon har fått tagit del av genom intervjuer med fåröbor som minns händelserna. Bland annat fick vi höra om lilla Anny. Ett litet spädbarn som blev sjuk under överfarten och som aldrig fick börja leva sitt liv i friheten. Vi fick också höra representanter från Lettland och Estland. 


Ceremonin avslutades med en barnvisa, framförd av Sara Riedel och hennes man. 


Minnesplatsen finner du på Fårö Kyrkogård där även en minnestavla är uppförd. 

IMG_0969
IMG_0925
IMG_0995
IMG_0991
IMG_0976
IMG_1000
IMG_1003
IMG_0938