5. Nantens hus vid Butlex

Ferdinand Pettersson (1875-1938) var född vid Djaupur på Fårö. Hans far var mjölnare Johan Pettersson (1847-1930) och hans mor var Anna, född Andersson (1845-1918). Ferdinand hade en bror, Oskar (1887-1907), som drunknade vid 20 års ålder under en jakt på alfågel vid Djaupur. Ferdinand kallades för ”Nanten”. När Nanten var barn hjälpte han kvarnägare Kristoffer Johansson med arbetet i Butlexkvarnen.

Nanten blev mjölnare som sin far och år 1900 köpte han kvarnen vid Butlex som fick namnet ”Nantens kvarn”.

Det sägs att Nanten var hörselskadad, men flera har berättat att han i någon mån kunde höra och att han också kunde tala. Dagboksanteckningar som Nanten efterlämnat visar att han kunde uttrycka sig bra i skrift. Han var också känd för att laga klockor.

Nanten avled 1938 i lungtuberkulos och eftersom Fårö sockens hälsovårdsnämnd var rädd för smitta brändes huset ned omkring 1939-1940.

Ett restaureringsarbete av det 30 kvadratmeter stora huset påbörjades år 2006 av Fårö Hembygdsförening. På andra sidan vägen finns Nantens arbetsplats, ”Nantens kvarn”.