2. Fiskeboden vid Jauvika

På Fårös norra kust ligger det stora c:a 4 km långa raukfält som Fåröborna kallar Bjerget – Berget – men som av myndigheterna av någon outgrundlig anledning döpts till Naturreservatet Digerhuvud. Utanför Bjerget är havet bråddjupt ända in till stranden. Härutanför hade man ett mycket betydelsefullt torsk- och strömmingsfiske. Vid själva Bjerget var det svårt att landa men i vardera ändan av detta raukområde låg ett stort fiskeläge där båtarna kunde dras upp och där man uppfört små bodar för förvaring av redskap och för tillfälliga övernattningar.

Öster om Bjerget ligger det välkända och flitigt besökta Helgumannens fiskeläge och väster om Bjerget det större men kanske mindre kända fiskeläget Jauvika inne i Lautervikens sydvästra hörn.

Fiskeläget består av båtlänningar och en samling små pitoreska av ägarna väl vårdade bodar. Här såväl som vid Helgumannen förekommer inget permanent sommarboende utan fiskelägena vårdas framförallt av kulturhistoriska skäl. Sin storhetstid hade Jauvika på 1940-talet. Då gick strömmingen till och var en åtråvärd föda under kristidens matbristår. Strömmingen fiskades med garn och fångsterna togs omhand här i ett av fiskarna gemensamt uppfört salteri. De flesta bodarna i Jauvika är av relativt sent datum uppförda i resvirke men här finns även ett par stenbodar samt en av de två kvarvarande fiskebodarna på Fårö som är byggda i knuttimring.

Även om bulhus eller s.k. skiftesverk var den vanligare träbyggnadstekniken på det forna Gotland så fanns här även tidigare en hel del knuttimrade hus. Av dessa återstår nu bara ett fåtal.

Den lilla ålderdomliga knuttimrade boden vid Jauvika var mycket förfallen men inte desto mindre värdefull som ett exempel på detta utdöende byggnadssätt. Hembygdsföreningen fick överta den av den tidigare ägaren som även skänkte timmer till restaureringen som snarast blev en noggrant utförd rekonstruktion. Den har inte varit en bod att övernatta i utan avsedd för redskapsförvaring, en s.k. ”nätskur”. Där förvaras nu som sig bör ett antal äldre fiskenät och garn.