Publikationer


Fårö Hembygdsförenings Förlag

FårÖ Den egensinniga ön (2001)

Pris: 300 kr, plus frakt.

Natur, sälfångst, stenindustri, skeppsbrott, lotsväsende, turism.


FårÖ Bebyggt land (2004)

Pris: 50 kr, plus frakt.

Geologi, arkeologi, gårdar och bebyggelse, samfärdsel, kyrkan.


FårÖ Människorna på ön (2007) 

Pris: 260 kr, plus frakt.

Fårö kommun, präster, skolor, föreningar, båtsmän, försvaret, skytte, emigration, flyktingar, litteratur, konst, Fårömålet.


Bokpaket med hela Fårötriologin (se ovan)

Pris: 550 kr, plus frakt.

Ture Eriksson: Det vita näset (2010)

Pris: 60 kr, plus frakt.

Nyutgåva av Fåröfödde författaren Ture Erikssons självbiografiska roman Det vita näset, från 1948. Här skildras en uppväxt bland Fåröbor som försöker skapa sig ett drägligt liv under knappa omständigheter och sociala orättvisor; en tillvaro som inramas av Ullahaus och strändernas vita sanddyner - det vita näset. Ture Eriksson presenteras i ett inledande förord.  Vem är vem i ”Det vita näset ingår. (Se nedan.)


Vem är vem i Det vita näset? (2014)

Pris: 20 kr, plus frakt. (Ingår vid köp av Det vita näset. 20 sidor.)

Här presenteras personer och platser, både verkliga och fiktiva, som nämns i Det vita näset. En ”hjälpreda” vid läsningen av boken.


Ture Eriksson: Dikter (2013)

Pris: 80 kr, plus frakt.

I Dikter ingår diktsamlingen "Stålspegel" från 1955 samt några inte tidigare publicerade dikter. I utgåvan ingår en CD med tio dikter ur "Stålspegel", tonsatta av Stefan Abelsson, Backa Teater i Göteborg. Nio av melodierna framförs av Agneta Söderdahl, den tionde av Sam Westerberg, till ackompanjemang av Stefan Abelsson med flera musiker.