Publikationer

Fårö Hembygdsförening

Publikationer

Fårö Hembygdsförenings Förlag 

har gett ut böckerna:

FårÖ Den egensinniga ön (2001)

Pris: 240 kr plus frakt.


FårÖ Bebyggt land (2004)

Pris: 50 kr plus frakt.


FårÖ Människorna på ön (2007) 

Pris: 260 kr plus frakt.


Bokpaket med alla tre delarna av FårÖ-böckerna

Pris: 500 kr plus frakt.

Ture Eriksson: Det vita näset (2010)

Pris: 60 kr plus frakt.

Nyutgåva av Fåröfödde författaren Ture Erikssons självbiografiska roman Det vita näset, från 1948. Här skildras en uppväxt bland Fåröbor som försöker skapa sig ett drägligt liv under knappa omständigheter och sociala orättvisor; en tillvaro som inramas av Ullahaus och strändernas vita sanddyner - det vita näset. Ture Eriksson presenteras i ett inledande förord.  Vem är vem i ”Det vita näset ingår”. (Se nedan.)


Vem är vem i ”Det vita näset” (2014)

Pris: 20 kr plus frakt.

Här presenteras namnen på de personer och platser, både verkliga och fiktiva, som nämns i Det vita näset. En ”hjälpreda” vid läsningen av boken.


Ture Eriksson: Dikter (2013)

Pris: 100 kr plus frakt.

I Dikter ingår Stålspegel från 1955 samt ett antal inte tidigare publicerade dikter.  I utgåvan ingår en CD med tio dikter ur Stålspegel, tonsatta av Stefan Abelsson, Backa Teater i Göteborg. Nio av de tio melodierna framförs av Fårö Hembygdsförenings ordförande Agneta Söderdahl, den tionde av Sam Westerberg, till ackompanjemang av Stefan Abelsson med flera musiker.


CD med tonsatta dikter ur Stålspegel (se ovan)

Pris: 75 kr plus frakt

Um Fåre u Fåreboar pa fåröiskå (2013)

Pris: 150 kr plus frakt.

Några Fårökvinnor berättar minnen från sin barndom och uppväxt på Fårö vid mitten av 1900-talet. Berättelser om vardagsbestyr och färgstarka Fåröbor. Språket är fåröiskå, Fåröbornas eget språk. Textintroduktioner på svenska samt ordlista. En CD ingår där några texter finns inlästa på Fårömål.

CD med Fårömål (se ovan).

Pris: 25 kr plus frakt.

Ingmar Bergman 100 år

Fårö och Ingmar Bergman – Ett möte (2014)

Jubileumspris: 180 kr plus frakt.

”Jag kan inte föreställa mig mitt liv och hur det sett ut om jag inte haft Fårö.”

Så uttryckte sig Ingmar Bergman i en intervju 2003. Boken berättar om det första mötet mellan Ingmar Bergman och Fårö 1960, om filminspelningar och människor han arbetade tillsammans med. Presentation av ön där den världsberömde regissören hade sitt hem i fyra decennier. Intervjuer med ett stort antal Fåröbor och med regissören själv. Ingmar Bergman avled på Fårö 2007 och ligger begravd på öns kyrkogård.


Fårö and Ingmar Bergman – A Mutual Bond (2015)

Specialprice 180 SEK excl. delivery.

”I can´t even begin to imagine my life or what my life would have been like, if I hadn´t had Fårö,” said Ingmar Bergman in an interview in 2003. The book relates the first encounter between Ingmar Bergman and Fårö in 1960, about shootings and people he worked with. A presentation of the island where the world famous film director had his home for four decades. Interviews with a great number of Fåröese and the Director himself. Ingmar Bergman died on Fårö in 2007 and is buried at Fårö Parish graveyard.


Täckating på Fårö (2016)

Pris: 250 kr plus frakt.

År 2016 – till 50-årsjubileet av samarbetet mellan Fårö Täckarlag och studenter från Gotlands nation i Uppsala – kom boken som berättar om ett beundransvärt ideellt samarbete och unika tak, vars ursprung förlorar sig i historiens dunkel. Agtakens historia och dagens kulturgärning skildras. Samtliga agtäckta uthus på Fårö, ett drygt sextiotal, finns avbildade av Markus Moström som också står bakom den grafiska formgivningen. Intervjuer med aktiva agtaksläggare samt tillbakablickar på tidigare eldsjälar. 


 

FÅRÖFÖRFATTAREN TURE ERIKSSON – 100 ÅR

 

Specialpris på ”TURE ERIKSSON-PAKET”

 

Specialpriset 250 kronor gäller hela 2019.


Med anledning av ”jubileumsåret” – Ture Eriksson 100 år – erbjuder Fårö Hembygdsförenings Förlag ett bokpaket till specialpris.


Ture Eriksson: Det vita näset (1948), nyutgåva 2010.

Ture Eriksson: Dikter (2013). Här ingår Stålspegel (1955) och några inte tidigare publicerade dikter.

CD med tio tonsatta dikter från Stålspegel.

Tonsättare: Stefan Abelsson. Sång: Agneta Söderdahl.

Ture Eriksson: Granitstaden (1951), nyutgåva (2019).

Gunilla Brogren: Vem är vem i Det vita näset (2014). Handledning kring namnen på verkliga och fiktiva platser och personer i Det vita näset.

 

Böckerna finns till försäljning i Fårö Museum. Du kan också kontakta Fårö Hembygdsförenings Förlag: gunilla.brogren@folkbildning.net

 

Ture Eriksson – 100 år

Författaren Ture Eriksson föddes på Fårö 1919. I år är det alltså ett hundra år sedan han föddes. Det vill Fårö Hembygdsförenings Förlag uppmärksamma. Många anser att Ture Eriksson är Fårös främste författare och hans böcker är tidsdokument som beskriver det tidiga 1900-talet. Ture växte upp på Fårö tillsammans med sin mormor och med Ullahaus sanddyner och Sudersandsviken inom räckhåll.

 

Det vita näset

Om barndomens lekar, skoltiden och vardagen, men också om fattigdom och arbetslöshet under det tidiga 1930-talet berättar Ture Eriksson i sin självbiografiska roman Det vita näset, som kom ut 1948. År 2010 kom en nyutgåva på Fårö Hembygdsförenings Förlag.

 

Mellan broarna – Granitstaden

Vid mitten av 1930-talet konfirmerades Ture. Vuxenlivet började och han skulle klara sin egen försörjning, Han var redo att byta ut det invanda och lugna livet på Fårö mot Stockholm där han blivit erbjuden arbete.

 

Det blev ett omtumlande möte med storstaden där 1930-talets arbetslöshet och bostadsbrist påverkade mångas vardag. Också Tures. Staden var hård som granit, men undan för undan erövrade han den, lärde känna dess villkor och möjligheter. Om mötet med storstaden berättar Ture Eriksson i sin andra roman, Mellan broarna, från 1951. Mellan broarna var förlagets titel. Inte författarens.

Ture ville att den skulle heta ”Granitstaden”, men någon på förlaget drev igenom vad han trodde skulle vara en mer säljande titel på en Stockholmsroman, har sonen Åke Eriksson berättat.

 

För nyutgåvan har vi valt att använda författarens eget namnförslag: Granitstaden. Vi illustrerar utgåvan med några tidstypiska bilder från mitten av 1900-talet. Det är bilder med anknytning till Gotland, Fårö och Stockholm.

 

Stålspegel - Dikter

Ture Eriksson har också givit ut en diktsamling – Stålspegel, som kom 1955. Erfarenheterna från 1930-talets svåra år och andra världskrigets fasor har skapat diktsamlingens huvudteman: kampen för en bättre tillvaro och jämlika villkor, samt kampen för en bestående fred mellan världens folk. Men dikterna innehåller också minnen från författarens barndom på Fårö. Nyutgåva, som kom 1913 har namnet Dikter där Stålspegel ingår och några inte tidigare publicerade dikter.

 

CD med Ture Eriksson-dikter

Tio av Ture Erikssons dikter har tonsatts av Stefan Abelsson, idag verksam som musiker vid Backa teater i Göteborg. 1913 producerade Fårö Hembygdsförenings Förlag en CD där tonsättningarna framförs av Fåröprästen Agneta Söderdahl med ackompanjemang av musiker från Backa teater.

 

Information

Ytterligare information om Ture Erikssons liv och verk finns i Det vita näset (utgåva 2010), sid. 8–23 och i Dikter (utgåva 2013), sid. 5–20.

 

Försäljning

Böckerna finns till försäljning i Fårö Museum. Du kan också kontakta Fårö Hembygdsförenings Förlag: gunilla.brogren@folkbildning.net


 

Tygkasse i ekologisk bomull - Täckating på Fårö

Design Markus Moström

Pris: 40 kr plus frakt

Markus Moström: Fårö – Nyanser i grått

Pris: 300 kr plus frakt. (Fotobok)

Fotografi, text och bokformgivning av Markus Moström. Boken är en kärleksförklaring till en av Sveriges vackraste platser och innehåller fotografier av Fårö vid olika årstider och är tagna under en period av totalt sex år. Korta Haiku-inspirerade dikter bryter av bildflödet och skapar pauser i layouten. För att kunna slutföra det konstnärliga arbetet med boken mottog Markus Moström ett vistelsestipendium från Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö under våren 2011.

Läs mer om Markus Moström på hans hemsida.

Böckerna kan beställas direkt från FårÖ Publiceringsfond


Sommartid säljs de även i Receptionen på Fårö Museum samt i en del andra affärer runt om på Fårö.

Copyright © Fårö Hembygdsförening