Kontakt

Fårö Hembygdsförening

Kontakta oss

info@farohembygdsforening.se


Styrelsen

Ordförande:

Yngve Ohlsson

telefon 070-673 34 81


Vice ordförande:

Anders Ruthström

telefon 070-680 88 18

Kontakt angående Byggarlaget och Vårdkasen.

Sekreterare:

Inger Söderdahl

telefon 070-776 24 67

Kassör:

Carina Jansson

telefon 070-413 25 10

Ledamot:

Tage Olsson

telefon 070-228 85 85

Kontakt angående Sjöräddningsmuseet, Nantens hus och kvarn.

Ledamot:

Lasse Broman

telefon 070-651 35 62

Ledamot:

Tonny Westerberg

telefon 0498-22 18 14


Museigruppen:

Majvor Östergren

telefon 070-327 53 12

FårÖ Publiceringsfond

Kontaktperson för FårÖ Publiceringsfond:

Lennart Edlund

lennart.edlund@hotmail.com