Historia

Fårö Hembygdsförening

Fårö Museum

Historia

2007

År 2007 donerade Barbro och Hugo Karlsson hela den omfattande samlingen av föremål och fotografier från Mölnor museum till Fårö hembygdsförening. Materialet från Mölnor museum bildar tillsammans med Hembygdsföreningens egna samlingar en god grund för ett kulturhistoriskt museum på Fårö.

Den gedigna fotosamlingen från Mölnor museum var av stor betydelse för det stora forskningsprojekt som mellan åren 1994 och 2007 genomfördes av Fårö bokkommitté.

Forskningsprojektet har resulterat i tre fantastiska böcker om Fårö och Fåröborna, samtliga utgivna på Fårö Hembygdsförenings förlag: FårÖ Den egensinniga ön (2001), FårÖ Bebyggt land (2004) och FårÖ Människorna på ön (2007). Läs mer om böckerna under fliken Publikationer.

  Ett omfattande digitaliseringsarbete av alla foton genomförs kontinuerligt av Lasse Kallander och Bildkommittén arbetar med att identifiera bilderna.

Ett blivande kulturcentrum

Förundersökning 2009/10

Efter donationen 2007 placerades föremålen i olika förvaringar och tankarna på ett museum tog fart. För att utreda förutsättningarna för ett Fårö Museum genomförde Föreningen en förundersökning, under ledning av Majvor Östergren, vars syfte var att undersöka förutsättningarna för att skapa ett museum på Fårö samt förutsättningarna för en långsiktig drift av detta. Resultatet av förundersökningen pekade på att intresset var stort för ett kulturhistoriskt museum och på fördelarna med en samlokalisering med Bergmancenter i den f.d. Västra skolan. 

Förstudien finansierades av Leader Gotland.

Läs Majvor Östergrens rapport om

Förundersökning Fårö Kulturhistoriska Museum

Bergmancenter stiftas 2009

Även den dåvarande styrelsen för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö, som stiftats i samband med Västra skolans nedläggning 2009, med bl.a. Ingvar Carlsson i spetsen, var positiva till en samlokalisering då man, precis som förundersökningen pekat på, såg vikten av en samlokalisering av ett Fårö Museum med Bergmancenter. Detta för att understryka de starka banden mellan Ingmar Bergman och Fårö och dess invånare.

2010

Det första samordnade projektet blev att gemensamt hålla lokalerna öppna under Fårönatta den 18 september 2010.

2011

Samarbetet fördjupades under hösten och vintern 2010/11 och under våren 2011 hände mycket i den gamla skolan. Den 1 april övertog Stiftelsen Bergmancenter på Fårö ansvaret för byggnaden från Region Gotland och redan den 2 april genomfördes rivningsarbeten i korridoren för att förbereda den för uppbyggnaden av utställningen Fårö - Ingmar Bergmans filmiska landskap som skulle invigas den 26 juni.

Arbetena intensifierades under maj och juni och utställningen invigdes den 26 juni som planerat.

Utställningen under sommaren 2011 blev en succé med närmare 3500 besökare. Utställningen var öppen från den 27 juni fram till Fårönatta den 17 september. Extra glädjande var att investeringarna betalade sig redan det första året. Överskottet användes till att rätta vissa felaktigheter i texterna och till andra förbättringar inför 2012-års säsong.

Fårö Museum och Bergmancenter erhöll även medel från Leader Gotland för att bygga upp ett gemensamt Bibliotek som skulle innehålla litteratur om Fårö och Ingmar Bergman. Biblioteket skulle även innehålla våra fantastiska fotosamlingar. Detta projekt drevs av Majvor Östergren och Gunilla Brogren för Fårö hembygdsförening och Elisabeth Edlund för Bergmancenter. Biblioteket planerades att ligga i anslutning till entrén och få en egen ingång.

2012

Under Kerstin Blombergs och Johan Aronssons ledning och med stöd av Eva Lamby byggdes under våren 2012 de nya utställningarna kring den gamla affärsdisken med tillbehör från Mölnor museum. Barbros bode med en vuxendel med information och intervjuer om dåtida och nutida affärsväsende på Fårö samt en barndel, Barnens bode, där barnen kunde få uppleva kulturhistorien genom leken med disk och varor i "barnstorlek". Invigningen av Barbros bode och Barnens bode ägde rum den 16 juni 2012.

Utställningen om Fårö och Ingmar Bergman var öppen lördagar och söndagar mellan 5 maj och 3 juni och därefter dagligen från 9 juni till Fårönatta 15 september. Från den 16 juni var även utställningarna Barbros bode och Salongen öppna. När vi summerade sommaren 2012 kunde vi konstatera att utställningen setts av drygt 5000 personer.