Evenemang

Fårö Hembygdsförening

Evenemang

Sommaraktiviteter 2019


Detta bjöd vi på under sommaren 2019:


Onsdag 3 juli kl. 19.00. Bygdegården

En vandring runt Gotska Sandön

Daag Pedersen berättar och visar bilder. Arr: Fårö Hembygds-förening/Studieförbundet Vuxenskolan.

Entré inklusive kaffe: 70 kronor.

 

Torsdag 4 juli kl. 19.00. Bergmancenter/biblioteket

Möt aktuella Fåröförfattare

Agneta Arnesson Westerdahl och Ronnie G Lundin berättar om sitt pågående arbete och kommande utgivning. Gunilla Brogren presenterar ”Ture Eriksson 100 år” och nyutgåvan av hans roman Granitstaden (1951). Arr: FårÖ Publiceringsfond/Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Onsdag 10 juli kl. 17.00

Kulturvandring vid Verkegards

Vi gör en vandring i ca 1½ timma i det öppna kulturlandskapet vid Verkegards där spår och minnesmärken bjuder på en fascinerande berättelse mellan myt och verklighet om hur markerna brukats för livets utkomst under 2 000 år. Guider: Lennart Edlund och Majvor Östergren. Samling vid ”vägs ände” intill Werkelins gård. Hänvisningsskylt vid vägen mot Dämba. Tag gärna med kaffekorg. Arr: FårÖ Publiceringsfond/Studieförbundet Vuxenskolan.

Entré: 50 kronor.

 

Lördag 13 juli kl. 13.00

Kulturvandring vid Ödehoburga med Ronnie G Lundin

Samling vid Dämbaskogens parkering. Medtag kaffekorg. Arr: Fårö Hembygdsförening/ Studieförbundet Vuxenskolan.

Entré: frivillig gåva.

 

Måndag 22 juli kl. 19.00. Bergmancenter/biografteatern

In the light of Bergman

Vi visar Bergmanstipendiaterna Hi-Jin och David Hodges film om Fårö, Fåröborna och Bergman. Arr: Fårö Hembygdsförening/ Studieförbundet Vuxenskolan.

Biljett: 70 kronor

 

Söndag 28 juli kl. 13.00. Sjöräddningsmuseet

Sommarfest

Fårö Hembygdsförenings traditionsenliga sommarfest.

Tema: båtar. Vi berättar bl.a. om vår unika baltiska flyktingbåt. Lotteriförsäljning med fina Fårö-vinster. Försäljning av kaffe med bröd samt korv. Arr: Fårö Hembygdsförening/Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Tisdag 30 juli kl. 16.00. Fårö kyrka

Kyrkogårdsvandring

Lasse Kallander och Gunilla Brogren vandrar runt på kyrkogården och berättar om personer från olika tider. Presentation av några kulturgravar. Samling inne i kyrkan. Arr: FårÖ Publiceringsfond/ Studieförbundet Vuxenskolan. Entré: frivillig gåva.

 


______________________________________________________

Besöksplatser i landskapet

Vid Fårö Museum kan du "köpa biljett" till olika besöksplatser i Fårölandskapet. "Biljetten" består av en karta med platserna markerade, en koordinatbeskrivning samt ett tävlingsformulär. Det finns två olika rundor, en lite lättare som man kan ta bilen till och en svårare som man får gå eller cykla till. På varje besöksplats finns det information om platsen och ett lösenord som man ska fylla i på tävlingsformuläret. Om man sedan lämnar in det, för den runda man gjort, fullständigt ifyllda formuläret så kan man vinna priser som lottas bland de korrekta svaren.

 

Vi lottar ut två lammskinn, ett i den lättare och ett i den svårare rundan.

 

Vad som hänt tidigare kan du läsa i den medlemsskrift som varje år utkommer till jul.


För att få den måste man vara medlem vilket man blir genom att betala årsavgiften på bankgiro 5005-8510. Uppge namn och Din fasta adress samt e-postadress om du har sådan.


Årsavgiften är 150 SEK och löper per kalenderår.

Välkommen!

Copyright © Fårö Hembygdsförening