Evenemang

Bli medlem!


Skulle du vilja bli medlem vilket man blir genom att betala årsavgiften på bankgiro 5005-8510. Uppge namn och Din fasta adress samt e-postadress om du har sådan.


Årsavgiften är 150 SEK och löper per kalenderår.

Välkommen!