Bli medlem - Stöd oss

Fårö Hembygdsförening

Bli medlem - Stöd oss

Bli medlem och stöd oss i vårt arbete med att värna, bevara och visa vår historia!

Anmäl dig genom att betala årsavgiften på  bankgiro 5005-8510. Uppge namn och Din fasta adress samt gärna mailadress. Årsavgiften är 150 SEK och löper per kalenderår. I medlemsavgiften ingår bl.a. vår populära och innehållsrika medlemsskrift som ges ut till jul varje år.

Om du vill stödja oss och våra projekt så sätter du in din gåva på vårt  bankgiro 5005-8510. Märk insättningen med ändamålet t.ex. "Sjöräddningsmuseéet".


Det går även bra att swisha gåvor och bidrag till oss. Märk swishningen med ändamål.


1231702422

TACK FÖR DITT STÖD!

Copyright © Fårö Hembygdsförening