Aktuellt

Fårö Hembygdsförening

Aktuellt

Läget just nu.

Nu har den nya styrelsen börjat jobba och vi ser fram mot ett nytt år i hembygdsföreningen. Det är oro i hela världen på grund av corna, och vi vet ännu inte vad det innebär för oss. Fårö Museum har bestämt att öppna tidigast den 1 juni. Vi har planerat att ha fagning på Mölnarve den 28 april, återkommer när vi vet mer.

Årsmöte

Årsmötet hölls söndagen den 23 februari i Fårö bygdegård under närvaro av ett femtiotal medlemmar. Föreningens ordförande Agneta Söderdahl hälsade alla välkomna och inledde årsmötet med att välja Lennart Lindgren att leda mötet biträdd av Johan Aronsson som sekreterare. Från dagordningen kan nämnas föreningens gedigna verksamhetsberättelse som förmedlades av ordförande Agneta Söderdahl. Gunilla Brogren föredrog därefter Publiceringsfondens minst lika gedigna verksamhet. Efter genomgång av ekonomi och revision så beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Så följde valen till de olika posterna. Här kan nämnas att Agneta Söderdahl och Johan Aronsson avsagt sig omval. Till ny ordförande valdes sålunda Yngve Ohlsson och till ny ledamot Inger Söderdahl. Även Publiceringsfondens styrelse fick en ny ledamot i Mikael Carlson. Under punkten Övriga frågor så avtackades sedan avgående ordförande Agneta Söderdahl och sekreterare Johan Aronsson för sina åtta respektive tio år i styrelsen. Så kunde mötets ordförande Lennart Lindgren lämna tillbaka klubban till Agneta Söderdahl som förklarade årsmötet avslutat och överlämnade klubban till nyvalde ordföranden Yngve Ohlsson. Därefter så intogs kaffe och tårta från Sylvis Döttrar som Agneta och Johan bjöd på och som avslutning så höll professorn i byggnadsvård Tor Broström ett intressant föredrag om hur det mer och mer förändrade klimatet påverkar gamla byggnader.


Årsmötesprotokollet är justerat och finns under fliken Årsmöte.


IMG_0317a
IMG_0320
IMG_0325
IMG_0322
IMG_0326
IMG_0333a
IMG_0330

Volontärer till Fårö museum

Vi behöver även kommande år fler frivilliga som kan hjälpa till på Fårö museum som är öppet mellan kl 12 och 16 under för- och eftersäsong samt mellan kl 11 och 17 under högsäsong. Upptäck glädjen att träffa andra människor som är intresserade av vår ö och vår historia. Som tack för hjälpen bjuder Hembygdsföreningen på lunch på Smultronstället i samma hus de dagar ni ställer upp. Mejla Ronnie G Lundin på ronnielundin(at)telia.com om du vill göra en god insats för föreningen och för Fårö.

Copyright © Fårö Hembygdsförening