Årsmöte

2021

Protokoll årsmöte 2021

Protokollet är justerat men av tekniska problem går det ej att få in i pdf-filen. Undertecknat protokoll kan fås enligt begäran.


Årssammanställning