Aktuellt

Fårö Hembygdsförening

Aktuellt

I N S T Ä L L T

evenemang

 

p.g.a sjukdom

 

Fårekartur fran förr ei teiden

 

Torsdag 1 augusti

 

Vi beklagar. Vi hoppas kunna genomföra

föredraget under hösten.

 

 

FårÖ Publiceringsfond

Sommarfesten

Söndagen den 28 juli firades traditionsenligt Fårö hembygdsförenings sommarfest vid Sjöräddningsmuseet i Ekeviken. Det var en het sommardag och på planen vid museet samlades många intresserade för att delta i festligheterna. Föreningens ordförande Agneta Söderdahl inledde med att hälsa välkomna och berätta om dagens begivenheter. Hon tackade även de Fåröföretag som skänkt fantastiskt fina vinster till lotterierna och hon betonade vikten av att hålla ihop och värna Fårö och de som kämpar för att kunna bo och leva här. Efter sin inledning så lämnade hon över ord och ton till Gutebälgarna som under ledning av Uno Nährström underhöll med spel och sång. Så gick ordet till Erik W Ohlsson som höll en föreläsning om föreningens båtar och särskilt den estniska flyktingbåt som föreningen erhöll som gåva 2017. Båten kom från Ösel 1943 med 14 baltiska flyktingar ombord och köptes av Werner Olsson som år 1968 sålde den vidare till Mårten Mårtensson. Båten är helt unik, det finns inte många estniska flyktingbåtar kvar eftersom dåvarande Sovjet lät hämta de flesta efter andra världskriget. Gutebälgarna fortsatte med ytterligare några medryckande låtar innan det var dags för dragning i de lotterier som Kerstin Blomberg och Siv Söderdahl sålt. Då lotterna var dragna och de lyckliga vinnarna hämtat sina vinster så avslutade Agneta Söderdahl med att tacka alla för en trevlig fest.

IMG_0195
IMG_0185
IMG_0188
IMG_0192
IMG_0190

Kulturvandring vid Ödehoburga

Den 13 juli ledde Ronnie Lundin en kulturvandring vid Ödehoburga/Lundarna för 20 deltagare. Han visade på en av de äldsta kända boplatserna vid Ödehoburga ända sedan Bronsåldern med dess gravfält. Gården övergavs troligen under tidig medeltid, oklart varför. Gården Hoburga blev därmed Ödehoburga, men i folkmun kallas det allmänt ännu för Hoburga. Ödegården övertogs av Hammars gård för att under 1600-talet köpas av Verkegårds. Länge fanns där endast rågåkrar och mager skog, men med folkökningen under 1800-talet tvingades yngre barn bosätta sig på öns utändar, som vid Ödehoburga.

Anna Margareta Werkander med maken Andreas Jansson var det första paret som stadigvarande bosatte sig där. Huset stod kvar ända in på 1950-talet. Snart byggdes det flera hus, några av inflyttaren Henrik Grönberg och Ödehoburga var åter en folkrik men fattig bygd igen.

Vid Dämbalundarna, granne med Ödehoburga, bosatte sig flera grenar av Dämbasläkten Martin. Johan Martin byggde där 1840 och bröt nya åkrar. Det blev också det sista hus som fanns kvar där och brann upp efter ett åsknedslag 1982. Ytterligare fyra hus byggdes i området, men då de stod på ofri grund förföll de ett efter ett när först Cellulosabolaget vid Klintsbro och sedan Försvarsmakten köpte området. I ett av de husen bodde en period hotelldrottningen Wilhelmina Skoogs mamma, Helena Wahlberg. Säkert hade hon det lika fattigt som i de övriga husen.

Idag är där en tyst idyll som gränsar till Dämbaskogen kulturstig.

 

Ronnie Lundin

FÅRÖFÖRFATTAREN TURE ERIKSSON – 100 ÅR

Specialpris på ”TURE ERIKSSON-PAKET”

Specialpriset 250 kronor gäller hela 2019.


Med anledning av ”jubileumsåret” – Ture Eriksson 100 år – erbjuder Fårö Hembygdsförenings Förlag ett bokpaket till specialpris.


Läs mer under fliken Publikationer

Årets sommaraktiviteter hittar du under fliken Evenemang


Årsmötet


Årsmötesprotokollet finns under fliken Årsmöte


Årsmötet hölls söndagen den 24 februari i Fårö bygdegård under närvaro av ett fyrtiotal medlemmar. Föreningens ordförande Agneta Söderdahl hälsade alla välkomna och inledde årsmötet med att välja Lennart Lindgren att leda mötet biträdd av Johan Aronsson som sekreterare. Från dagordningen kan nämnas föreningens gedigna verksamhetsberättelse som förmedlades av ordförande Agneta Söderdahl. Mötesdeltagarna informerades om föreningens gångna år fyllt med olika aktiviteter och den, återigen, goda säsongen för Fårö Museum som besöktes av över 5000 gäster. Majvor Östergren föredrog därefter Publiceringsfondens minst lika gedigna verksamhet. Efter genomgång av ekonomi och revision så beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Så följde valen till de olika posterna. Här kan nämnas att Lennart Lindgren och Ingvar Larsson avsagt sig omval till Publiceringsfondens styrelse och nu ersattes av Lennart Edlund och Kerstin Blomberg. Under punkten Övriga frågor så tog Erik W Ohlsson och Kerstin Blomberg upp den flyktingbåt som förde estniska flyktingar över Östersjön år 1944 och som Föreningen erhöll som gåva vid sommarfesten 2017. De önskade att styrelsen arbetar vidare med att möjliggöra att Föreningen kan visa och berätta om denna, helt unika, båt. Yngve Ohlsson önskade att styrelsen på liknande sätt arbetar med att kunna berätta om den gengastillverkning som skedde vid Alnäsa backe. Så kunde mötets ordförande Lennart Lindgren lämna tillbaka klubban till Agneta Söderdahl som förklarade årsmötet avslutat. Därefter så underhöll trubaduren Rosalie Jonsson med några melodier till sång och gitarr. Bland dessa fanns några dikter som Agneta Söderdahl skrivit och som Rosalie tonsatt och dessa framförde de tillsammans. Som avslutning intogs sedan kaffe och semla som Gunilla Drysén och Ann-Marie Annerhult bakat.

Volontärer till Fårö museum

Vi behöver även i år fler frivilliga som kan hjälpa till på Fårö museum som är öppet mellan kl 12 och 16 under för- och eftersäsong samt mellan kl 11 och 17 under högsäsong. Upptäck glädjen att träffa andra människor som är intresserade av vår ö och vår historia. Som tack för hjälpen bjuder Hembygdsföreningen på lunch på Smultronstället i samma hus de dagar ni ställer upp. Mejla Ronnie G Lundin på ronnielundin at telia.com om du vill göra en god insats för föreningen och för Fårö.

Vill du hjälpa oss?

Maila intresse till info@farohembygdsforening.se

Copyright © Fårö Hembygdsförening