Aktuellt

Fårö Hembygdsförening

Aktuellt

Volontärer till Fårö museum

Vi behöver fler frivilliga som kan hjälpa till på Fårö museum som är öppet mellan kl 11 och 17 varje dag. Upptäck glädjen att träffa andra människor som är intresserade av vår ö och vår historia. Som tack för hjälpen bjuder Hembygdsföreningen på lunch på Smultronstället i samma hus de dagar ni ställer upp. Mejla Ronnie G Lundin på ronnielundin at telia.com om du vill göra en god insats för föreningen och för Fårö.

Vinorkvinnan har kommit hem

5 juni 2018 blev en högtidsdag på Fårö museum - Vinorkvinnan har kommit hem igen för att vila i sin fridfulla monter. Efter 80 års bortavaro på olika undersökningsstationer och Historiska museet. Vinorkvinnan som hittades 1939 vid ett vägbygge. Graven är från 1000- talet, tiden mellan forn- och kristen tid. Fårökorset hade hon kring halsen. Nu lades hennes skelett ut i en säker monter under överinseende av osteologiprofessor Sabine Steen och Johnny Karlsson från Statens Historiska Museum. Radio Gotlands Hanna Silman gjorde ett fint radioinslag som sändes live i Radio Gotland. På bilderna Sabine Sten, Majvor Östergren, Agneta Söderdahl, Ingvar Söderdahl, Ronnie G Lundin, Tonny Westerberg mfl. En fin dag!

Sjöräddningsmuseet har fått en egen logotype

Markus Moström har designat en egen logotype till vårt Sjöräddningsmuseum.

 

Vinterkul

I vinterns sista skälvande tid, lördagen den 10 mars, så inbjöd Fårö Hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond till en stunds samkväm i form av evenemanget Vinterkul i Fårö Bygdegård. Ett femtiotal gäster hade anmält sig och bänkade sig nu i salen där styrelserna hade dukat upp en dignande buffé av olika matpajer och sallad. Hembygdsföreningens ordförande Agneta Söderdahl välkomnade alla och drog upp kvällens riktlinjer och inbjöd därefter alla att förse sig av mat och dryck. Vinterkul innehåller alltid någon liten happening och denna kväll var det ett musikquizz som Agneta satt samman och som hon genomförde med hjälp av Cilla Lauterwik och Johan Aronsson med sång och gitarr. Nio melodier framfördes och ord ur texter och titlar skulle till slut ge lösenordet. Vilket det var? Vinterkul naturligtvis! Bland de rätta lösningarna drogs två lyckliga vinnare som fick varsin bok, dels Hembygdsföreningens och Bergmancenters gemensamma bok "Fårö och Ingmar Bergman-Ett möte" och dels Ronnie G Lundins rykande färska historiska roman "Gården vid Fårö strand". Som avslutning drogs även lyckliga vinnare i det lotteri som sålts och därefter kunde alla bege sig hemåt.

 

Årsmöte

Årsmötesprotokollet finns under fliken Årsmöte

 

Årsmötet hölls söndagen den 25 februari i Fårö bygdegård. Vintern hade slagit till med full kraft men det var ändå ett fyrtiotal medlemmar som tagit sig fram på de snöiga vägarna. Föreningens ordförande Agneta Söderdahl hälsade alla välkomna och inledde årsmötet med att välja Lennart Lindgren att leda mötet biträdd av Johan Aronsson som sekreterare. Från dagordningen kan nämnas föreningens gedigna verksamhetsberättelse som förmedlades av ordförande Agneta Söderdahl. Mötesdeltagarna informerades om föreningens gångna år fyllt med många olika aktiviteter och den lyckade säsongen för Fårö Museum som nästan fördubblade antalet besökare. Gunilla Brogren, ordförande i FårÖ Publiceringsfond, redogjorde för Publiceringsfondens minst lika gedigna verksamhet. Efter genomgång av ekonomi och revision så beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Så följde valen till de olika posterna. Ingen ledamot eller annan funktionär hade valt att lämna sitt uppdrag så det var idel omval som gällde. Till valberedningen valdes dock Frans Brozén istället för avgående Ingvar Söderdahl. Under punkten Information från styrelsen så fick årsmötet en redogörelse av Majvor Östergren om de tänkta förbättringarna av Fårö Museums utställning "Fårö - en tidsresa". Bl.a. så försöker arbetsgruppen få låna både Vinor-korset i original och delar av Vinor-kvinnans skelett. Agneta Söderdahl och Gunilla Brogren informerade även om olika kommande evenemang. Så kunde mötets ordförande Lennart Lindgren lämna tillbaka klubban till Agneta Söderdahl som förklarade årsmötet avslutat. Därefter intogs kaffe och semla som Gunilla Drysén och Ann-Marie Annerhult bakat. Efter kaffet höll Ronnie G Lundin ett föredrag om Herr Johan Berentzon som var präst på Fårö under 1600-talet. Han kom till Fårö 1631 och kom ganska snart att börja dyka upp i Tingets domsprotokoll. Anteckningarna i protokollen blev många, han omnämns över 40 gånger för alla möjliga olika händelser. För att rentvå sin själ låter han år 1655 bekosta och sätta upp ett epitafie över sig och sin familj i Fårö kyrka. Efter ännu fler oegentligheter så avsätts han 1666 och fråntas sitt prästämbete. Han återfår senare ämbetet men får p.g.a. sitt rykte aldrig mer någon tjänst.

Samvaron avslutades med att ordförande Agneta Söderdahl tackade Ronnie för en intressant föreläsning och övriga för visat intresse.

 

Har Du eller känner Du till gamla filmsekvenser från Fårö?

Vi önskar komma i kontakt med personer som har värdefulla gamla filmer som skildrar Fårös kulturhistoria. Om Du har, eller känner till sådana filmer – kontakta styrelsen eller Jan Sundström på Skär, telefoner 0708-600631 eller 08-6609290. Sådana gamla filmer, 8 mm eller 16 mm, kan skildra personer, näringar, händelser, kommunikationer och turism på Fårö fram till 1950-talet.

Vill du hjälpa oss?

Maila intresse till info@farohembygdsforening.se

Copyright © Fårö Hembygdsförening