Aktuellt

Fårö Hembygdsförening

Aktuellt

FÅRÖFÖRFATTAREN TURE ERIKSSON – 100 ÅR

Specialpris på ”TURE ERIKSSON-PAKET”

Specialpriset 250 kronor gäller hela 2019.


Med anledning av ”jubileumsåret” – Ture Eriksson 100 år – erbjuder Fårö Hembygdsförenings Förlag ett bokpaket till specialpris.


Läs mer under fliken Publikationer

Boksläpp av årets Från Gutabygd

Det övergripande temat på boken är "Hembygd".

På Fårö medverkar Gunilla Brogren, Kerstin Blomberg och Erik W Ohlsson. 

Alla intresserade är välkomna!

Årsmötet


Årsmötesprotokollet finns under fliken Årsmöte


Årsmötet hölls söndagen den 24 februari i Fårö bygdegård under närvaro av ett fyrtiotal medlemmar. Föreningens ordförande Agneta Söderdahl hälsade alla välkomna och inledde årsmötet med att välja Lennart Lindgren att leda mötet biträdd av Johan Aronsson som sekreterare. Från dagordningen kan nämnas föreningens gedigna verksamhetsberättelse som förmedlades av ordförande Agneta Söderdahl. Mötesdeltagarna informerades om föreningens gångna år fyllt med olika aktiviteter och den, återigen, goda säsongen för Fårö Museum som besöktes av över 5000 gäster. Majvor Östergren föredrog därefter Publiceringsfondens minst lika gedigna verksamhet. Efter genomgång av ekonomi och revision så beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Så följde valen till de olika posterna. Här kan nämnas att Lennart Lindgren och Ingvar Larsson avsagt sig omval till Publiceringsfondens styrelse och nu ersattes av Lennart Edlund och Kerstin Blomberg. Under punkten Övriga frågor så tog Erik W Ohlsson och Kerstin Blomberg upp den flyktingbåt som förde estniska flyktingar över Östersjön år 1944 och som Föreningen erhöll som gåva vid sommarfesten 2017. De önskade att styrelsen arbetar vidare med att möjliggöra att Föreningen kan visa och berätta om denna, helt unika, båt. Yngve Ohlsson önskade att styrelsen på liknande sätt arbetar med att kunna berätta om den gengastillverkning som skedde vid Alnäsa backe. Så kunde mötets ordförande Lennart Lindgren lämna tillbaka klubban till Agneta Söderdahl som förklarade årsmötet avslutat. Därefter så underhöll trubaduren Rosalie Jonsson med några melodier till sång och gitarr. Bland dessa fanns några dikter som Agneta Söderdahl skrivit och som Rosalie tonsatt och dessa framförde de tillsammans. Som avslutning intogs sedan kaffe och semla som Gunilla Drysén och Ann-Marie Annerhult bakat.

Volontärer till Fårö museum

Vi behöver även i år fler frivilliga som kan hjälpa till på Fårö museum som är öppet mellan kl 12 och 16 under för- och eftersäsong samt mellan kl 11 och 17 under högsäsong. Upptäck glädjen att träffa andra människor som är intresserade av vår ö och vår historia. Som tack för hjälpen bjuder Hembygdsföreningen på lunch på Smultronstället i samma hus de dagar ni ställer upp. Mejla Ronnie G Lundin på ronnielundin at telia.com om du vill göra en god insats för föreningen och för Fårö.

Vill du hjälpa oss?

Maila intresse till info@farohembygdsforening.se

Copyright © Fårö Hembygdsförening