Aktuellt

Fårö Hembygdsförening

Aktuellt

Städdag på Fårö Museum 14 april

Snart öppnar vi, välkomna den 3 maj!

 

Vinterkul

I vinterns sista skälvande tid, lördagen den 10 mars, så inbjöd Fårö Hembygdsförening och FårÖ Publiceringsfond till en stunds samkväm i form av evenemanget Vinterkul i Fårö Bygdegård. Ett femtiotal gäster hade anmält sig och bänkade sig nu i salen där styrelserna hade dukat upp en dignande buffé av olika matpajer och sallad. Hembygdsföreningens ordförande Agneta Söderdahl välkomnade alla och drog upp kvällens riktlinjer och inbjöd därefter alla att förse sig av mat och dryck. Vinterkul innehåller alltid någon liten happening och denna kväll var det ett musikquizz som Agneta satt samman och som hon genomförde med hjälp av Cilla Lauterwik och Johan Aronsson med sång och gitarr. Nio melodier framfördes och ord ur texter och titlar skulle till slut ge lösenordet. Vilket det var? Vinterkul naturligtvis! Bland de rätta lösningarna drogs två lyckliga vinnare som fick varsin bok, dels Hembygdsföreningens och Bergmancenters gemensamma bok "Fårö och Ingmar Bergman-Ett möte" och dels Ronnie G Lundins rykande färska historiska roman "Gården vid Fårö strand". Som avslutning drogs även lyckliga vinnare i det lotteri som sålts och därefter kunde alla bege sig hemåt.

 

Årsmöte

Årsmötesprotokollet finns under fliken Årsmöte

 

Årsmötet hölls söndagen den 25 februari i Fårö bygdegård. Vintern hade slagit till med full kraft men det var ändå ett fyrtiotal medlemmar som tagit sig fram på de snöiga vägarna. Föreningens ordförande Agneta Söderdahl hälsade alla välkomna och inledde årsmötet med att välja Lennart Lindgren att leda mötet biträdd av Johan Aronsson som sekreterare. Från dagordningen kan nämnas föreningens gedigna verksamhetsberättelse som förmedlades av ordförande Agneta Söderdahl. Mötesdeltagarna informerades om föreningens gångna år fyllt med många olika aktiviteter och den lyckade säsongen för Fårö Museum som nästan fördubblade antalet besökare. Gunilla Brogren, ordförande i FårÖ Publiceringsfond, redogjorde för Publiceringsfondens minst lika gedigna verksamhet. Efter genomgång av ekonomi och revision så beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Så följde valen till de olika posterna. Ingen ledamot eller annan funktionär hade valt att lämna sitt uppdrag så det var idel omval som gällde. Till valberedningen valdes dock Frans Brozén istället för avgående Ingvar Söderdahl. Under punkten Information från styrelsen så fick årsmötet en redogörelse av Majvor Östergren om de tänkta förbättringarna av Fårö Museums utställning "Fårö - en tidsresa". Bl.a. så försöker arbetsgruppen få låna både Vinor-korset i original och delar av Vinor-kvinnans skelett. Agneta Söderdahl och Gunilla Brogren informerade även om olika kommande evenemang. Så kunde mötets ordförande Lennart Lindgren lämna tillbaka klubban till Agneta Söderdahl som förklarade årsmötet avslutat. Därefter intogs kaffe och semla som Gunilla Drysén och Ann-Marie Annerhult bakat. Efter kaffet höll Ronnie G Lundin ett föredrag om Herr Johan Berentzon som var präst på Fårö under 1600-talet. Han kom till Fårö 1631 och kom ganska snart att börja dyka upp i Tingets domsprotokoll. Anteckningarna i protokollen blev många, han omnämns över 40 gånger för alla möjliga olika händelser. För att rentvå sin själ låter han år 1655 bekosta och sätta upp ett epitafie över sig och sin familj i Fårö kyrka. Efter ännu fler oegentligheter så avsätts han 1666 och fråntas sitt prästämbete. Han återfår senare ämbetet men får p.g.a. sitt rykte aldrig mer någon tjänst.

Samvaron avslutades med att ordförande Agneta Söderdahl tackade Ronnie för en intressant föreläsning och övriga för visat intresse.

 

HÖSTFESTEN

I Allhelgonatid, fredagen den 3 november, anordnade föreningen sin traditionella "tack-för-alla-insatser-fest". Festen är ett uttryck för styrelsens tacksamhet gentemot alla som på olika sätt hjälpt och stöttat föreningen under det gångna året. Ordförande Agneta Söderdahl inledde med att hälsa ett nittiotal gäster välkomna och fortsatte med ett tal i vilket hon framförde styrelsens tack. I talet framhöll hon särskilt designern Markus Moström som inte bara varit med och format Fårö Museums logotype och utställning Fårö - En tidsresa utan som även fört föreningen till två hedrande nomineringar dels till Svenska Designpriset och dels till Publishingpriset. Hon framhöll naturligtvis även alla de volontärer som bemannat Fårö Museum och Sjöräddningsmuseet och som på så sätt möjliggjort för oss att visa och värna vår kulturhistoria från maj till oktober. Så var det dags att förse sig av den smakrika buffé som Hasse Engström iordningställt. Under måltiden så berättade Sabine Sten mer om utställningen Fårö - En tidsresa som hon och Majvor Östergren skapat och när alla sedan var mätta så äntrade kvällens underhållare, musikerna Patrik Silvereke, Kristian Tallroth och Gunnar Järeld, scenen. De bjöd på ett varierat program med härliga låtar från irländsk folkmusik till Evert Taube och publiken sjöng glatt med i texterna. Så serverades kaffe och wienerbröd från Sylvis Döttrar och som sedvanlig avslutning skedde dragning i det lotteri som Kerstin Blomberg och Siv Söderdahl tidigare sålt. När priserna hitttat sina vinnare så avslutades festen och alla kunde bege sig hemåt mätta på både mat och kultur.

 

Foton nedan av Åke Didriksson, Markus Moström och Johan Aronsson

Dragning i Besöksplatstävlingen

 

Tisdagen den 3 oktober förrättades dragning i tävlingen där fyra lammskinn, två i den korta rundan och två i den långa rundan, lottades ut. Dragningen gjordes i Fårö Museum av Majvor Östergren, Johan Aronsson och Ronnie G Lundin.

 

Dragningen utföll så här:

Korta rundan första pris: Eva Dahlberg, Stockholm

Korta rundan andra pris: Börje Annerhult, Fårö

Långa rundan första pris: Lilleba Boltzius, Fårö

Långa rundan andra pris: Ann-Marie Hellström, Fårö

 

Vi gratulerar vinnarna som kommer att kontaktas av oss.

 

Här finns en länk till en video med dragningen som är inlagd på vår Facebooksida.

 

Tyvärr inga vinster i de rikstäckande design- och kommunikationstävlingar som Fårö Hembygdsförening och formgivaren Markus Moström var nominerade i!

 

Fårö Hembygdsförenings Förlag var finalist i Publishingpriset för boken "Täckating på Fårö". Tävlingen avgjordes i Stockholm den 23 oktober. Vi var också nominerade för vårt identitetsarbete med ny logotype för Fårö Museum till Svenska Designpriset. Den tävlingen avgjordes i Göteborg den 19 oktober. Tyvärr blev det inga vinster men bara att bli nominerade är stort nog!

Vi är mycket stolta och glada över dessa nomineringar! De är en klapp på axeln för det kvalitativa kultur- och kommunikationsarbete vi gör inom ramen för Fårö Hembygdsförening. Och vi delar stolthet och glädje med våra medlemmar som på olika sätt bidragit till denna framgång. Tack för allt arbete och alla ideella insatser!

Konstnären Stig Alyhr vid Bondans

Den 14 augusti var det vernissage vid Bondans på Fårö. 16 målningar av Fårökonstnären, koloristen Stig Alyhr (1919-1995), kunde beskådas där dagligen fram till och med den 22 augusti. Centrala motivområden i målningarna är porträtt, landskap och djur. I samband med vernissagen och på avslutningsdagen den 22 augusti presenterade Maj Wennerdahl konstnären och de utställda tavlorna medan Ingvar Larsson berättade minnen av sina många möten med Stig Alyhr på Fårö under konstnären aktiva tid på ön. Både Maj Wennerdahl och Ingvar Larsson är aktiva inom Alyhrsällskapet som regelbundet ställer ut Stig Alyhrs konst runt om på Gotland.

 

Totalt besökte 233 personer utställningen under de nio dagar den var öppen.

 

Från fattighuset på Fårö till ett liv som missionspastor i USA

Den 10 augusti berättade Gunilla Brogren om Frithiof Peterson (1877-1917) som föddes på fattighuset på Fårö. Hans mormor var båtsmanssänka och hon fick flytta till fattighuset när Frithiofs mor bara var ett barn. I den miljön växte Frithiof upp tillsammans med mormodern medan modern som vuxen flyttade runt för att försöka försörja sig och tragiskt gick bort i ganska unga år.

Frithiof blev sjöman och hamnade i USA där han blev frälst och så småningom missionspastor och författare. Hans liv blev ganska kort, han dog i USA det år han skulle fylla fyrtio.

Gunilla har forskat mycket om Frithiofs liv och har fått fram nya uppgifter, främst om modern, som hon kunde berätta om.

 

Text och foto Ronnie G Lundin

 

Herr Johan – en präst med problem

Torsdagen den 3 augusti höll Ronnie G Lundin ett föredrag med rubriken ”Herr Johan – en präst med problem”. Ronnie redogjorde för vad 1600-talsprotokollen berättar. Prästen är Johan Berndtson och han kom till Fårö 1631 då Gotland ännu var danskt. Herr Johans problem var av olika slag: utsvävande liv, en hustru som anklagades för barnamord, otrohet och skilsmässa. Till tinget var han kallad inte mindre än fyrtio gånger under fjorton år. Slutligen avsattes han från tjänsten som präst på Fårö 1666. Herr Johan avled i Visby 1672. I Fårö kyrka finns ett epitafium som Fåröprästen satte upp över sig själv år 1655.

 

Text: Gunilla Brogren

 

Täckating 5 augusti

 

Lördagen den 5 augusti var det traditionsenlig täckating på Fårö och detta år var det dags för vårt gift vid Engelska kyrkogården på Ryssnäs att ryftas om. Ryftan är den översta delen på taket och det är den som tar det mesta av vattentrycket genom åren. Sålunda är det den som ruttnar fortast och om man ryftar om i tid så kan resten av taket sparas. Det översta lagret, cirka 40-50 centimeter, av taket tas då bort och de ruttna trädetaljerna ersätts med nya.

Samtidigt lades nytt tak på ett och ny ryfta på ett av Ronny och Malin Kellströms gift vid Broa. Det är giftens ägare som ordnar klucku tei och otendag dvs kaffe klockan 10 och 15. Malin Kellström, Ulla Kellström och Johan Aronsson stod för kaffe med tillbehör vilket intogs invid det gift som fick ett helt nytt tak. Klucku tei bjöd på några iskalla regnskurar men vid otendag sken solen och värmde alla duktiga deltagare och värnare av det fina kulturarv som en täckating innebär. Som traditionen även bjuder så äntrade slutligen spelmännen det nylagda taket och bjöd på bla "Käutaveisa" innan ett av gårdens barn, Ida Kellström, till åskådarnas jubel stod på huvudet högst upp på ryftan.

 

I sammanhanget måste vi nämna vår bok om täckatingar som kom ut i fjol. "Täckatingar på Fårö" berättar om allt som har med täckatingen att göra: agskörd, förberedelser av giftet, namnen på alla de delar som ingår i ett agtak, förplägnad och dryck för att inte tala om alla porträtt av de som värnat och fortfarande värnar detta unika kulturarv. Läs mer under fliken Publikationer.

Kyrkogårdsvandring

 

Den 1 augusti 2017 genomfördes ännu en kyrkogårdsvandring, ledd av Gunilla Brogren och Lasse Kallander.

Efter en genomgång i kyrkan fick de drygt 30 åhörarna följa med runt ett antal gravar där Gunilla och Lasse berättade om några personers liv. Bland annat om två syskon Martin som dog i TBC i relativt unga år.

Det kanske största intresset visades en oansenlig grav som tidigare varit i princip okänd. Bara en liten sten under ett träd visar att det är en grav. Där ligger en liten pojke, Albert Karlsson, som med sin mor och en bror återkom från Brooklyn i New York, hann bli inskriven i kyrkboken, men dog samma dag, fem år gammal år 1894. Modern och en yngre bror återvände därefter till USA igen och graven blev med tiden bortglömd.

Kyrkogårdar är fyllda av sådana speciella saker, inte minst på Fårö.

Text och foto Ronnie G Lundin

Sommarfest vid Kyrkstallarna

 

I ett strålande sensommarväder samlades den 30 juli ett drygt tvåhundratal intresserade till Fårö Hembygdsförenings sommarfest anno 2017. Detta år hade Föreningen förlagt festen till Kyrkstallarna nedanför kyrkan. De bevarade stallarna är nu i Hembygdsföreningens regi och i dessa förvaras åtta av Föreningens båtar. Sålunda var årets tema just våra båtar vilka hade dragits fram och riggats med master, segel och andra tillbehör. Föreningens ordförande Agneta Söderdahl hälsade alla välkomna och presenterade dagens agenda. Första punkten var det högtidliga mottagandet av vår tolfte båt. En båt som 1943 kom från Estland med 14 baltiska flyktingar ombord. Båten köptes då av Werner Olsson som år 1968 sålde den vidare till Mårten Mårtensson och nu var det Mårtens dotter Maja som överlämnade gåvan till Föreningen. Maja och hennes syster samt fadern Mårten tackades av ordförande Agneta med Föreningens t-tröjor och en blomstercheck. Ordet gick nu till Erik W Olsson som berättade kort om båtarna men även om Föreningens historia innan stafettpinnen gick till Ingvar Larsson som berättade mer om båtarna och deras konstruktion för många intresserade åhörare. Under ledning av ordförande Agneta och med ackompanjemang av Johan Aronsson så framförde kören Fåröfröjd ett antal sånger av bland andra Evert Taube och Gustaf Larsson och publiken jublade när Roland Dyrke valsade ut som Rönnerdahl iförd nattskjorta och blomsterkrans. Under tiden såldes korv med bröd, kaffe och hembakta bullar, böcker och lotter och när lotterna strax var slutsålda så kunde dragningen förrättas varvid många fina priser som skänkts av duktiga Fåröföretagare fann sina lyckliga nya ägare. Som avslutning tackade Agneta alla involverade för fina insatser och avslutade festligheterna.

Text Johan Aronsson

Foton nedan Åke Didriksson

 

Fåröflickan som blev hotelldrottning

På Bondans, inför en fullsatt publik den 25 juli, berättade Kerstin Blomberg inlevelsefullt om Wilhelmina Skogh, flickan som flyttade till sin mormor vid Broa när mamman blev änka och bodde där tills hon var tolv. Mamman Helena flyttade något senare också till Fårö, till ett hus i Lundarna tillsammans med Wilhelminas syskon.

Wilhelmina flyttade som tolvåring till Stockholm där hon så småningom tog sig fram som hotelldrottning via diskjobb och barnpiga.

Kerstin har forskat mycket om henne och hittar ständigt nya pusselbitar i hennes liv. En intressant bit återstår, vem var far till det barn hon sades ha fött i hemlighet? Kunde det rent av vara kungen? Den frågan lämnade hon obesvarad. Kanske hittar hon mer om det till en kommande föreläsning?

 

Ronnie G Lundin

 

Naturvandringen på Gåsemorahammaren

 

Söndagen den 25 juni kl 10 var vi ett trettiotal personer som samlades vid Djaupurs fiskeläge för en naturvandring med Ann-Marie Hellström. Som tur var väntade regndropparna tills vi blivit klara. Vi såg orkidéerna tvåblad och blodnycklar. Den insektsätande tätörten fanns i rikliga bestånd. Om man häller mjölk över de färska bladen får man långmjölk dvs tätmjölk.

 

En vresig tall med långa grenar längs marken tilldrog sig sedan intresset. En deltagare i vandringen var trädspecialist och hade trädborr till hands. Ett tunt borrprov togs ut och det visade sig att trädet bara vara 110 år gammalt.

 

Lärkor drillade i skyn samtidigt som vi beundrade ett ståtligt stånd med gulreseda. Alvarglim blommade medan de flesta backglim var överblommade. Den sällsynta såpörten växte i stora bestånd. Såpört är en relikt från inlandsisens avsmältningsskede. Jordstammen innehåller saponiner som liksom såpa löser upp fett.

 

I fuktmarkerna längst ut på udden fanns ängsnycklar och speciellt dess varietet vaxnycklar. Blodnycklar är också en varietet av ängsnycklar. Längs vägen upp mot Gåsemoragården fanns också orkidén salepsrot. Ann-Marie berättade kort om Gåsemora innan vi vandrade upp Gåsemorahammarens platå. Traktorvägens spår var fyllda av den pyttelilla knytlingen med dess mycket små gröna blommor. Uppe på Hammaren fanns överblommade Sankt Pers nycklar. Alvarvarianten av getväppling med alla dess färgvariationer blommade för fullt och täckte marken. Stora mattor av alvargräslök fanns det också. Som avslutning såg vi två ormbunkar: murruta och svartbräken.

 

Den tilltänkta fikastunden blev kort eftersom vinden nu tilltagit. Allt som allt blev det ändå en skön naturvandring.

 

Språkforskaren Ingemar Olsson (Fårö-Olle), som hade stuga uppe på Gåsemorahammaren, anger att namnet Hammaren står för stenig udde. Han förklarar också namnet Djaupur med att fiskeläget ligger djupt nerskuret under den höga Gåsemorahammaren.

 

Text och foto: Lars Hellström

 

Från Gutabygd 2017

 

Från Gutabygd ges ut av Gotlands Hembygdsförbund och är förbundets årsbok. Den har kommit ut årligen sedan 1979. Årets tema är ”Migration”, med underrubriken ”Gotland – en ö i världen”.

 

I Gotlands tidningar skrev kulturjournalisten Ola Sollerman den 31 maj om årets bok:

 

Den har ett angeläget tema, migration, det vill säga både in- och utvandring. Ett tema som gör årsboken till en av de mest läsvärda i hela serien av årsböcker – och jag har läst alla sedan starten 1979.

 

I Från Gutabygd 2017 finns flera artiklar med anknytning till Fårö:

 

Kerstin Blomberg: Krigsbarnen på Gotland.

Här kan man läsa om två tioåriga pojkar från Wien, som år 1919 kom som krigsbarn till Gotland. Emil kom till Stora Gåsemora på Fårö och Viktor till Mattise i Bunge.

 

Kerstin Blomberg: Åter på Fårö efter 24 år

I december 1992 släppte en båt av 76 kurdiska flyktingar utanför Sudersand. De hamnade sedan på olika platser runt om i Sverige. I juli 2016 återvände en del av dem till Fårö för att återse och också tacka några av de personer som tog emot dem 24 år tidigare.

 

Gunilla Brogren: Från Småland till Gotland – och Fårö

På 1950-talet lämnade många gotlänningar födelseön för att hitta arbete på fastlandet. Så var det också på 1800-talet. Men man har inte bara flyttat från Gotland. Många har också sökt sig till Gotland – och Fårö, bland annat smålänningar.

 

Johannes Daun: Den lokala migrationen på Gotland. En ögonblicksbild av Fårö år 1880

Med utgångspunkt i statistiska uppgifter från 1880 berättar Johannes Daun om dem som bodde på Fårö det här året. Hur många var födda här? Varifrån kom de inflyttade? Vart flyttade de som lämnade Fårö? I artikeln finns illustrationer i form av kartor och tabeller.

 

Risto Leino, välkänd journalist med Fåröanknytning genom fru Edit, berättar om hur han som sexåring anlände till Gotland som krigsbarn från Finland under rubriken En liten indian klev av i Etelhem.

 

Övriga Gotland

Därutöver medverkar många kända gotlänningar som skribenter av artiklar om sådant som hänt i olika socknar runt om på Gotland.

·Nya grannar som flytt undan krig.

·Emigrationen till Amerika.

·Krigsbarn och flyktingar.

·Gotländska rötter (djur som invandrat, modern släktforskning)

·Gotland 2016 (Väte, årets socken, Gotlandsprofilen Henry Lindkvist, Fäi-Jakå-präise, översikt över nyutkommen Gotlandicalitteratur och verksamhetsberätteler från olika Gotlandsföreningar knutna till Hembygdsförbundet.)

 

Från Gutabygd 2017 säljs i receptionen på Fårö Museum för 170 kronor. (50 kronor går till Fårö Hembygdsförenings verksamhet.)

 

Invigning av Fårö Museums nya utställning Fårö - En tidsresa

 

Lördagen den 6 maj invigdes vår stora satsning, utställningen FÅRÖ – EN TIDSRESA, i Fårö museum. En arkeologisk och historisk exposé över Fårös historia under 4000 år! 4000 år på 40 kvadrat!

 

Det var en festlig dag med solsken, lite vind och många besökare. Närmare 200 personer var samlade utanför Fårö Museum och fick lyssna till tal av Hembygdsföreningens ordförande Agneta Söderdahl som tackade alla som med gemensamma krafter arbetat för att få utställningen till stånd. Dryga 3000 timmars ideellt arbete har krävts av både medlemmar i föreningen och av många andra för att ro detta stora arbete i land!

 

Arkeolog Majvor Östergren och arkeolog och professor Sabine Sten talade därefter kring sitt arbete med att samla och färdigställa utställningen och deras insats blev vederbörligen applåderat! Ett gediget och vetenskapligt kvalitativt arbete har dessa båda eldsjälar utfört, naturligtvis med stöd av många andra kunniga och engagerade medhjälpare. Designer och formgivare Markus Moström, sommarfåröbo sedan många år har varit en klippa i arbetet och har en mycket stor del i det fina resultatet.

 

Efter talen var det dags för dagens SPEKTAKEL – ett spel i ord och ton kring de olika tidsepokerna i utställningen. Dagens huvudperson Vinorkvinnan spelades av Klara Blochmann, Fårö. Den vikingatida kvinna som man på 1930-talet fann i en grav vid Vinor, Fårö, med ett vackert välbevarat silverkors kring sin hals vilket också blivit huvudsymbol för hela utställningen. Vikingatida ryttare på ”Hästfias” vackra islandshästar följde Vinorkvinnan fram i spelet, därefter kom även Medeltidens Riddare, från medeltidsveckans the Battle of Visby, till häst - som en hälsning från det turbulenta året 1361. Allt detta ackompanjerat av musik framförd på både säckpipa och vevlira av Lars Kruthof, som i spelet föreställde kutajägaren Tomas Butlex från 1603. Även Broder Carolus, medeltida munk (Calle Brobäck) och Herr Gazelius från Gåsemora gård, 1800-talets mecenat och folkbildare (Johan Aronsson) deltog i spektaklet. Ett mycket uppskattat inslag i invigningen!

 

Servering av tranbärsdricka och nötter samt torkad frukt och Gotlandsdricka serverades av tre fårökvinnor och allt var uppskattat och festligt!

 

Så höll dagens huvudtalare Lars Sjösvärd och Susanne Thedén från Gotlands Museum sitt invigningstal och bandet klipptes av unga fröken Madeleine Ahlberg – och Fårö Museums utställning FÅRÖ – EN TIDSRESA kunde öppnas! Utställningen kommer att stå två år så att många kan få se och uppleva Fårös fantastiska historia på Fårö Museum! Varmt välkomna, till Fårö gamla västra skola - närmaste granne till det fina Bergmancentret och deras utställningar kring Ingmar Bergmans filmer Det sjunde inseglet och Persona.

 

Agneta Söderdahl, ordf Fårö Hembygdsförening

 

Bilderna nedan är tagna av vår egen hovfotograf Åke Didriksson

 

Årsmöte

 

Årsmötesprotokollet finns under fliken Årsmöte

 

Årsmötet hölls söndagen den 26 februari i Fårö bygdegård där ett 50-tal medlemmar hade samlats. Föreningens ordförande Agneta Söderdahl inledde med att hälsa alla välkomna och berätta om fastlagen och fastlagsriset som hon ställt på presidiebordet. Alla uppmanades att pynta sitt fastlagsris med fjädrar men(!) att inför ingången i fastan, på askonsdagen, ta bort fjädrarna igen så att bara det nakna riset står kvar. Så skall det sedan vara till påskafton då friskt påskris med sprickande knoppar åter pyntas inför påskdagen. En urgammal sed som gemene man nog inte följer så värst bra idag. Hon sjöng sedan, tillsammans med Johan Aronsson, Gustaf Frödings av Mando Diao tonsatta dikt "Strövtåg i hembygden". Så vidtog årsmötet där Lennart Lindgren valdes att leda mötet biträdd av Johan Aronsson som sekreterare. Från dagordningen kan nämnas föreningens gedigna verksamhetsberättelse som förmedlades av ordförande Agneta Söderdahl. Mötesdeltagarna informerades om föreningens gångna år fyllt med många olika aktiviteter. Gunilla Brogren, ordförande i FårÖ Publiceringsfond, redogjorde för Publiceringsfondens verksamhet. Efter genomgång av ekonomi och revision så beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Så följde valen till de olika posterna där det kunde noteras att Fårös egen romanförfattare, Ronnie G Lundin, tillsammans med arkeologen Majvor Östergren tar plats i Publiceringsfondens styrelse. Under punkten Information från styrelsen så fick årsmötet en redogörelse av Majvor Östergren om Fårö Museums nya utställning "Fårö - en tidsresa genom 4000 år" som planeras att invigas den sjätte maj. Efter diverse avtackningar med färgglada tulpanbuketter kunde så mötets ordförande Lennart Lindgren lämna tillbaka klubban till Agneta Söderdahl som förklarade årsmötet avslutat. Alla inbjöds till kaffeborden för att inta kaffe och semla varefter Majvor Östergren och Gunilla Brogren berättade om Fårös prästgård med omgivande byggnader samt om Fårös präster från Herr Hans på slutet av 1600-talet fram till våra dagars präster. Samvaron avslutades med att ordförande Agneta Söderdahl tackade Majvor och Gunilla för en intressant föreläsning och övriga för visat intresse.

 

Har Du eller känner Du till gamla filmsekvenser från Fårö?

Vi önskar komma i kontakt med personer som har värdefulla gamla filmer som skildrar Fårös kulturhistoria. Om Du har, eller känner till sådana filmer – kontakta styrelsen eller Jan Sundström på Skär, telefoner 0708-600631 eller 08-6609290. Sådana gamla filmer, 8 mm eller 16 mm, kan skildra personer, näringar, händelser, kommunikationer och turism på Fårö fram till 1950-talet.

Vill du hjälpa oss?

Maila intresse till info@farohembygdsforening.se

Copyright © Fårö Hembygdsförening